Bolig tilbydes: 700 redekasser er klar til nye beboere

15-06-2020

I et godt samarbejde med lokale DOF-medlemmer i Oksbøl-Nørre Nebel området og FanøNatur er der nu blevet ophængt omkring 700 redekasser på de arealer Naturstyrelsen Blåvandshuk forvalter.

Foto af Karin Gustausen

Naturstyrelsen har hjemkøbt det store antal redekasser. Formand for DOF-Sydvestjylland Karin Gustausen har lagt en stor arbejdsindsats i koordinering og ophængningen på fastlandet, og på Fanø har Søren Vinding og skolelever hjulpet med de mange kasser.

Formålet er at forbedre ”boligforholdene” for de hulrugende fugle, som er tilknyttet skovene og som generelt mangler egnede redehuller i nåletræsplantagerne. En mangelsituation som først afhjælpes for alvor når de mange unge løvtræsbevoksninger i plantagerne opnår højere alder.

Et særligt fokus har der været på at forbedre ynglemulighederne for de to spændende fuglearter, vendehals og perleugle, som allerede findes i plantagerne og som formodentlig for begge arters vedkommende også yngler her. Der er ophængt over 130 kasser til vendehals og 30 perleuglekasser.

Alle redekasser er registreret elektronisk og kassernes benyttelse vil blive fuldt tæt.

Stor tak skal lyde til de lokale samarbejdspartnere!