Høslet i Småsøerne

08-06-2020

Høslæt i Småsøerne onsdag d 19 august 2020

Du inviteres hermed til høslet på Blomsterengen i Småsøerne - Krogenlund Mose.

Blomsterengen ligger mellem Bastrup Sø og Buresø og mellem Ganløse Eged og Krogenlund Skov. Den er en af Danmarks fineste blomsterlokaliteter med mange sjældne og fredede arter. Det er det, der hedder et ekstremrigkær. For eksempel kan man se orkidéerne Majgøgeurt og Kødfarvet Gøgeurt og der er også Melet kodriver og en mængde andre forskellige græsser og urter. Selve området er fredet og beskyttet.

Et af de store problemer med blomsterenge er, at de af sig selv gror til kratskov, hvis de ikke bliver afgræsset eller slået. Samtidig skal afgræsningen og slåningen ske på en særlig måde, så det fremmer de sjældne blomster.

Vi slår det med le og slæber høet ud. Efter slættet kommer Galloway kvæg ind og græsser det af. Vi har også brændt en del området. Plejen gør, at blomsterengen bliver endnu bedre med flere sjældne planter og insekter.

I år er det onsdag d. 19. august. Frivillige hjælpere er meget velkomne til at deltage. Man må gerne tage sin egen le med, men ellers har vi skarpe leer til alle og undervisning i at bruge dem til nybegyndere. Det er fra kl. 8 til15, og man må gerne komme blot noget af tiden. Naturstyrelsen byder på en sandwich og en forfriskning midt på dagen, og da vil der blive fortalt om botanikken og naturplejen. 

TILMELDING
Giv gerne en tilmelding ugen før af hensyn til mad og drikke, men ellers kan man også bare møde op.