Første Naturnationalparker i Danmark

23-06-2020

Regeringen og støttepartier har besluttet af afsætte midler til to nye Naturnationalparker i Danmark. Den ene skal etableres ved Fussingø nær Randers.

Ny Naturnationalpark ved Fussingø bliver nu en realitet. Men vejen dertil er lang og går gennem en inddragelsesproces med dialog og mange møder med både borgere, lokale brugergrupper og diverse interessenter. Med projektet indhegnes området, og der udsættes græssere, som kan bidrage til at holde naturen lysåben.

 

Landskabet omkring Fussingø er afvekslende med både skov og lysåbne arealer.

Indskovene ved Fussingø omfatter ca. 800 ha og er kendetegnet ved, at omfatte både skov, enge, vandløb, søer og marker. Området er flittigt besøgt og benyttet af både lokale og borgere i Randers.

 

Skovrider Peter Brostrøm fortæller om projektet: ”Opgaven med de to nye naturnationalparker er klar, der skal etableres et hegn og udsættes store græssende dyr i området. Men hvilke store græssere det skal være, har slet ikke været drøftet endnu. Jeg vil derfor også berolige eventuelle nervøse naboer og brugere af skoven. Dette projekt kommer til at forløbe med en proces, hvor alle får mulighed for at udtrykke deres holdninger og ønsker til den kommende Naturnationalpark.”

 

I dag græsser stude et mindre afgrænset område af Indskovene.

Han fortsætter, ”Når vi sætter store græssere ud i skoven, så betyder det ikke, at friluftslivet skal vige. Naturnationalparken skal stadig være et sted som alle kan besøge og benytte. Men når området bliver lidt vildere, end vi kender det i dag, så kan det også godt være, at benyttelsen bliver på en lidt anden måde, end den vi kender i dag. Men vi vil forsøge at finde konstruktive løsninger for alle de interesser, der er i området.”

 

Birkeporesvamp er igang med at nedbryde et birketræ! 

Processen sættes først for alvor i gang til efteråret, når sommerferien er overstået.Vi forventer at Naturnationalpark Fussingø er etableret om 2-3 år. Vi vil løbende her på hjemmesiden orientere om processen og projektets fremdrift.

 Læs nyheden på NST

Du kan læse mere om Fussingø i naturguiden.