Naturen får et løft i Søllerød Naturskov

09-06-2020

Som led i naturdriften, vil Naturstyrelsen i de kommende dage gennemfører et naturpleje tiltag på Degneengen i Søllerød Kirkeskov. Engen har været afgræsset i gennem flere år, men det har ikke forhindret dele af engen i at springe i krat/skov. Derfor bliver de partier af engen der er ved, at udvikle sig til skov, ryddet for træet og buske, så kreaturerne bedre kan holde engen åben i fremtiden.

Naturstyrelsen har valgt denne årstid da det er umuligt, at kører på engen i vintermånderene, med de store maskiner der bruges, til sådanne opgaver, da jorden her er meget våd og blød. Samtidig er det så sent, at de fleste ynglefugle har fået deres unger på vingerne.                          

Det kan godt se lidt voldsomt ud, mens det står på, men efterfølgende vil der åbne sig en meget smuk eng i den gamle løvskov.