Ørnsøstien lukkes delvist på grund af renovering

09-06-2020

Ørnsøstien lukkes delvist på grund af renovering fra mandag i uge 25 og ca. en uge frem.

 

Med rød streg er vist den omfattede strækning. Lyserødt kryds markerer spærringerne.

 

Fra mandag 15.6.2020 går Naturstyrelsen i gang med at renovere den del af Ørnsøstien som løber fra p-pladsen på Gjessøvej og ud til Farmen i Lysbro.

Strækningen skal  i fremtiden  indgå i  Silkeruten og for at kunne håndtere den forventede øgede færdsel, skal stien repareres og hæves flere steder.

Vi lukker stien  for færdsel imens arbejdet pågår, fordi der ikke både er plads til maskiner og besøgende på stien, og fordi det er farligt at prøve at passere maskinerne, da mosebunden flere steder er bundløs. .

Arbejdet forventes at vare en uges tid.

Skilte i begge ender af stien vil vise, når stien er lukket.

Respektér venligst skiltene.