Tag på rundtur i Kongeskansen på Dybbøl og læs om folkefesten den 11. juli 1920.

26-06-2020

Fra fredag den 3. juli og måneden ud opsætter Naturstyrelsen Sønderjylland information i Kongeskansen med små fortællinger om folkefesten, som fandt sted netop i Kongeskansen for 100 år siden.

Kongeskansen med Dybbølcentret i baggrunden.

”100 året for genforeningen er i år, og selv om selve folkefesten er rykket til 2021 pga. Covid-19, skal det naturligvis markeres. I Kongeskansen blev det for 100 år siden fejret, at Sønderjylland blev en del af Danmark” fortæller skovrider Inge Gillesberg fra Naturstyrelsen Sønderjylland. ”Derfor har vi lavet noget let tilgængelig formidling til de mange mennesker, som vil komme på Dybbøl hen over sommeren”

Idéen og layoutet står Naturstyrelsen Sønderjylland for, og de historiske tekster er leveret med venlig hjælp af Museum Sønderjylland.

Skiltene er placeret med en god afstand og teksten tager ikke mange minutter at læse. Dette er gjort for at man kan holde behørig afstand, men også for at man kan komme godt rundt i Kongeskansen og få lidt motion samtidig.

Folkefesten 11. juli 1920 i Kongeskansen på Dybbøl. (Foto ukendt)

Folkefest i Kongeskansen 1920
Efter nederlaget i 1. Verdenskrig forpligtede tyskerne sig gennem Versaillestraktaten til at give befolkningen i dele af Slesvig adgang til at stemme om, hvorvidt de ville være danske eller tyske. Afstemningen førte til den nuværende grænsedragning mellem Danmark og Tyskland.
Genforeningen af Nordslesvig med Danmark kulminerede med en mægtig folkefest, hvor kong Christian X deltog på Dybbøl Banke den 11. juli 1920. Festen blev holdt i og omkring den tidligere tyske skanse 10, som efterfølgende kaldtes Kongeskansen.
Efter Genforeningen blev der ved en folkeindsamling skaffet penge til at købe skanseområdet. Det blev overdraget til staten i 1924 som ”Nationalparken Dybbøl Skanser”. I forbindelse med overdragelsen, blev der i Kongeskansen opsat en mindeplade til minde om folkefesten.