Skovtur i juni

01-06-2020

Trænger Du til en oplevelse under åben himmel? Naturstyrelsens lokale enhed på Fyn lancerer hen over sommeren en månedlig skovtursanbefaling. I juni kan et ganske særligt naturfænomen opleves på Avernakø.

Billedet viser et af de kunstigt anlagte vandhuller på Avernakø, hvor Klokkefrøen lever. Vandhullerne er anlagt i forbindelse med et EU-støttet LIFE projekt for at fremme Klokkefrøens levesteder. Foto: Søren Kirk Strandgaard (c)

I juni måned strømmer bløde toner op fra vandhullerne på lune, stille dage. Toner, der også kan minde om Gøgens kukken. Det er han-Klokkefrøen der kvækker til hun-Klokkefrøerne i håbet om, at en af dem vil være hans mage. De mindste han-Klokkefrøer kvækker med de højeste toner og de største han-Klokkefrøer med de dybeste toner. 

Der skal varme til

Det er temperaturen, der bestemmer Klokkefrøens aktivitetsniveau. Derfor søger den lavtvandede vandhuller, der er fuldt solbeskinnede, for her opvarmes vandet hurtigst. Vandet skal være 15 grader før hannerne starter deres kvækken og derfor vil lune eftermiddage først på sæsonen være oplagt, hvis Du vil opleve det mest varierede lydbillede. Lidt senere på sæsonen, på særligt varme dage, er det til gengæld bedst at komme ud og høre Klokkefrøen i de tidlige formiddagstimer eller om aftenen, da vandet er for varmt midt på dagen.

Lille og giftig 

Når Klokkefrøen ligger i vandet kan den til forveksling ligne en almindelig skrubtudse, men på bugen er den farverig. Her er den sort eller sortblå og har tydelige rødlige, orange eller gule pletter. De kan sammenlignes med hvepsens gul-sorte farver, der skal signalere advarsel og Klokkefrøen bruger netop farverne som advarsel mod fjender. Igennem sin hud kan den også udskille giftig slim, der hos mennesker kan forårsage svie. Den giftige slim giver Klokkefrøen mulighed for at leve blandt grønne frøer, der ellers ville æde den. Så selvom Klokkefrøen er lille, den bliver ikke større end ca. 5,5 cm som voksen, kan den godt forsvare sig. 

Billede af Klokkefrøen, hvor man kan ane advarselsfarverne på dens bug. Et af Klokkefrøens kendetegn er også dens trekantede pupiller, der er helt forskellig fra mange andre padders smalle og aflange pupiller. Foto: Niels Damm, Amphi Consult (c)

Klokkefrøens redning

Naturstyrelsen ejer et areal på 12 ha på Avernakø, hvor der i forbindelse med et EU-støttet LIFE projekt, er anlagt vandhuller der skal fremme Klokkefrøens levesteder. Det er sket med succes og Avernakø huser nu én af de kun 8-9 bestande af Klokkefrøer, der findes i Danmark. Senest har Naturstyrelsen i samarbejde med Faaborg Midtfyn Kommune, og Geopark det Sydfynske Øhav, opsat madpakkehus, shelter og toilet på øen.

Vi anbefaler at Du tjekker vejrudsigten - pakker tasken med passende fornødenheder og tager med Ø-færgen fra Fåborg til Avernakø, for at opleve klokkekvækken helt tæt på.

Kort der viser Klokkefrøens vandhuller og hvor de nye faciliteter findes på Naturstyrelsens areal på Avernakø. 

Sådan er Klokkefrøen beskyttet

Klokkefrøen er fredet i Danmark. Den må ikke slås ihjel, og hverken voksne, haletudser eller æg må samles ind eller flyttes uden tilladelse fra Miljøstyrelsen.

Dens vandhuller er beskyttede efter § 3 i naturbeskyttelsesloven, hvis de er på over 100 kvadratmeter.

Klokkefrøen er beskyttet ifølge EU-habitatdirektivet. Den må ikke fanges, slås ihjel eller forstyrres, og dens levesteder må ikke beskadiges eller ødelægges. Desuden skal der laves særlige områder for at bevare den i alle landene i EU. I Danmark er der udpeget seks EU-habitatområder for den.

Læs mere om beskyttelsen af Klokkefrøen her:

Habitatdirektivets bilag II+IV  
Fredet
Rødliste

Karina Bak Olesen

Biologistuderende
Naturstyrelsen, Fyn

Naturstyrelsen, Fyn