Vårkobjælden på Vind Hede

21-06-2020

Planten er meget sjælden og totalfredet. Den må hverken plukkes, graves op eller ødelægges.

Blomstrende vårkobjælde - en sjældenhed. Foto: Naturstyrelsen

Vårkobjælden findes kun ganske få steder i Danmark. Helt præcist på enkelte heder i Midt – og Vestjylland, hvor den findes i få eksemplarer. Vind Hede er et af levestederne. Sidste år var der ikke ret mange blomstrende planter. Måske på grund af den ekstremt varme og tørre sommer i 2018? Derfor var glæden stor, da der i år igen viser sig at være en hel del blomstrende eksemplarer af ”Hedens rose” på Vind Hede, hvor man finder op mod 90 % af den danske bestand.

I familie med anemonen
Vårkobjælden er en lille flerårig plante, der bliver 5 - 15 cm høj. Den tilhører ranunkelfamilien, og er dermed i familie med anemonen. Vårkobjælden vokser på de sandede og tørre dele af hederne, hvor plantevæksten er lav og åben - og solen skinner helt ned på jordbunden. Den er lettest at få øje på i den lange blomstringsperiode, hvor den bogstaveligt talt lyser op på heden. Nogle planter springer allerede ud i april. Andre først sidst i maj. De store smukke blomster sidder alene i toppen af stilken. De er hvide på indersiden og rødviolette og hårede på ydersiden.

Reel fare for at planten kan uddø
Vårkobjælden findes også i Norge og Sverige, hvor den også er sjælden. Derfor har vi et særligt ansvar for at beskytte den. Den indirekte tilførsel af kvælstof fra luften og tilgroning af hederne er en trussel mod vårkobjælden, der både har brug for næringsfattig jord og sollys helt ned til jordoverfladen, for at frøene kan spire. Hvis heden gror til, forsvinder vårkobjælden og andre hedeplanter, der stiller helt særlige krav til deres levesteder. 

Menneskelig indblanding er en nødvendighed for vårkobjælden
Vårkobjælden har aldrig været almindelig i Danmark, men den havde det bedre i 1800-tallet, da hedebønderne sørgede for såvel afgræsning, afskrælning og afbrænding af hederne. Naturpleje på heder handler i vidt omfang om at fjerne næringsstoffer. På Vind Hede sker en del af hedeplejen naturligt med afgræsning fra vilde krondyr. Der sker også afbrændinger og lynghøstning af det øverste plantelag. Det resulterer i en blottet jordbund og giver vårkobjælden bedre mulighed for at spire og sprede sine frø. Biodiversitet er et ord, der ofte høres i den offentlige debat. Det handler om at sikre naturens mangfoldighed, bland andet gennem naturpleje på hederne, så vårkobjælden også fremover er at finde på Vind Hede, hvor den har vokset de sidste mange århundreder.

Vårkobjældens latinske navn er Pulsatilla vernalis og kommer af det latinske ver (vår), der henviser til blomstringsperioden

Flere oplysninger - biolog i Naturstyrelsen Vestjylland Tina C. M. Pedersen, Obfuscated Email Tlf.: +45 22 90 73 10