4 nye skove med fri teltning i Thy og Hanherred

07-05-2020

Miljøminister Lea Wermelin har udvidet mulighederne for overnatning i 77 nye statsskove i hele Danmark – heraf 4 i Thy og Hanherred. Her må du frit slå dit telt op for en nat.

Miljøminister Lea Wermelin annoncerede i går en udvidelsen af fri teltnings områderne i statsskovene med 77 nye statsskove, således at der nu er 275 skove med fri teltning.

Fire af disse skove forvaltes af Naturstyrelsen Thy. Dette gælder Svinkløv og Vester Thorup plantager i Hanherred, og Nystrup og Vandet (syd for Vodbakkevej/Tandlægensvej) plantager i Thy.

Vi er glade for at kunne tilbyde disse 4 skove til friluftsfolket, der gerne vil det helt primitive friluftsliv. At slå sin telt op langt ude i skoven giver mulighed for at få nogen helt særlige naturoplevelser,

fortæller forstfuldmægtig Morten Brown Stummann fra Naturstyrelsen Thy og tilføjer:

Fri teltning skal selvfølgelig foregå under hensyntagen til naturen. Derfor er det vigtigt, at aktiviteten foregår inden for de gældende rammer. F.eks. må du højst anvende 3-mandstelte, slå to telte op samme sted, og du må kun overnatte én nat, før du drager videre til et nyt sted. Ligeledes er madlavning kun tilladt med en lukket brænder. Det er således ikke tilladt at tænde bål i skoven andre steder end på de dertil beregnede bål- og lejrpladser.

Du kan finde alle skovene med fri teltning på Udinaturen kortet.

Regler for fri teltning

 • Teltning må kun ske på de træbevoksede områder i de udvalgte skove.
 • Det er kun tilladt at overnatte én nat samme sted.
 • Man må højst slå to telte op samme sted.
 • Teltene må maks. være tre-personers telte
 • Teltene skal være uden for synsvidde fra drifts- og beboelsesbygninger, herunder f.eks. naboer og campingpladser, samt bilveje.
 • Det er kun tilladt at anvende åben ild på de dertil indrettede bålpladser.
 • Man må kun bruge feltkøkken, hvis man bruger et stormkøkken, hvor brænderen er indelukket fx Trangia. Af hensyn til brandfare må man ikke sætte stormkøkkenet på blade, nåle eller andet brændbart materiale – sæt gerne stormkøkkenet på en sten eller andet lignende ikke-brændbart materiale.
 • Vær opmærksom på, at en skov kan være lukket for brug af åben ild, brug af bålpladser mv. grundet tørke, og så er brug af stormkøkken heller ikke tilladt. Evt. lukning af skove med Fri teltning vil være angivet på Naturstyrelsens hjemmeside samt evt. med opsatte skilte ved skovenes indgange.
 • Det er ikke tilladt at bruge motoriseret transport på skovens veje.
 • Teltning er ikke tilladt på de strandbredder, klitter, enge, moser, heder, marker mv. eller andre lysninger, som indgår i de udpegede skove.
 • Efter endt brug skal man rydde op efter sig og tage sit affald med.
 • Vær i øvrigt opmærksom på, at det ikke er lovligt at udvise støjende adfærd, herunder benytte radioer, højttaler, musikinstrumenter o.a. på en støjende måde.

Kontakt

Morten Brown Stummann

Forstfuldmægtig