Nu kan du slå dit telt op i endnu flere af statens skove i Østjylland

07-05-2020

Corona-krisen betyder, at mange danskere har måttet ændre ferieplaner. Miljøminister Lea Wermelin udvider nu mulighederne for gratis overnatning i 77 nye statsskove i hele Danmark, hvor du frit må slå dit telt op for en nat.

Er du en af de mange, der er i gang med at planlægge ferie? Så er der nu endnu flere muligheder for at vågne op til fuglefløjt og morgenkaffe i soveposen under trækronerne i de danske statsskove. Nu er det nemlig tilladt at slå sit telt op i flere statsskove over hele landet for en enkelt nat. Det betyder også, at Naturstyrelsen Søhøjlandet kan tilbyde endnu flere skove med fri teltning.

De nye skove er:

Nordskov NØ for  Silkeborg

Østerskov SØ  for Silkeborg

Sønderskov SØ for Virklund

Derudover er arealet med fri teltning i True skov ved Aarhus øget, ligesom den del af Anebjerg skov som ligger øst for Fruering er medtaget i ordningen. Dermed er størstedelen af de skove, som Naturstyrelsen Søhøjlandet administrerer, omfattet af ordningen om fri teltning.

 

Baggrund  for fri teltning

Fri teltning er inspireret af allemandsretten i vores naboland Sverige og giver mulighed for at slå sit telt op i flere af statens skove uden at spørge om lov eller booke på forhånd. For at beskytte naturen og undgå, at skovene udvikler sig til egentlige campingpladser, gælder der nogle enkle for fri teltning. Ordningen omkring fri teltning gælder alene i statens skove – ikke på eksempelvis heder, i moser, enge og på strande.

Statens skove tilhører os alle. Derfor er der fri adgang hele døgnet rundt og nu også mulighed for at slå sit eget telt op og rulle liggeunderlaget ud i endnu flere skove. Et tilbud der er afhængig af, at vi alle viser ansvar for vores fælles natur og tager hensyn til dyr, planter og de andre gæster i skoven, når vi er derude. På den måde sikrer vi, at der også er plads til naturen og storslåede naturoplevelser i fremtiden.

Der findes i alt over 275 statsskove med fri teltning. Se dem alle her: Danmarkskort med skove med fri teltning

 

Fakta: Regler for fri teltning

Teltning må kun ske på de træbevoksede områder i de udvalgte skove.

 • Det er kun tilladt at overnatte én nat samme sted.
 • Man må højst slå to telte op samme sted.
 • Teltene må maks. være tre-personers telte
 • Teltene skal være uden for synsvidde fra drifts- og beboelsesbygninger, herunder f.eks. naboer og campingpladser, samt bilveje.
 • Det er kun tilladt at anvende åben ild på de dertil indrettede bålpladser.
 • Man må kun bruge feltkøkken, hvis man bruger et stormkøkken, hvor brænderen er indelukket fx Trangia. Af hensyn til brandfare må man ikke sætte stormkøkkenet på blade, nåle eller andet brændbart materiale – sæt gerne stormkøkkenet på en sten eller andet lignende ikke-brændbart materiale.
 • Vær opmærksom på, at en skov kan være lukket for brug af åben ild, brug af bålpladser mv. grundet tørke, og så er brug af stormkøkken heller ikke tilladt. Evt. lukning af skove med Fri teltning vil være angivet på Naturstyrelsens hjemmeside samt evt. med opsatte skilte ved skovenes indgange
 • Det er ikke tilladt at bruge motoriseret transport på skovens veje.
 • Teltning er ikke tilladt på de strandbredder, klitter, enge, moser, heder, marker mv. eller andre lysninger, som indgår i de udpegede skove.
 • Efter endt brug skal man rydde op efter sig og tage sit affald med.
 • Vær i øvrigt opmærksom på, at det ikke er lovligt at udvise støjende adfærd, herunder benytte radioer, højttaler, musikinstrumenter o.a. på en støjende måde.

På statens naturområder er det udover fri teltning i over 275 skove muligt at overnatte på lejrpladser, primitive overnatningspladser og rulle soveposen ud i skovbunden. Få inspiration til din næste nat under stjernerne: www.nst.dk/overnat  

Thorbjørn Nørgaard

Skovfoged