Hugorme slås på Hovedet

12-05-2020

Hugorme bekymrer sig ikke om afstandskrav og er Du hurtig, kan Du lige nå at opleve Danmarks eneste giftslange, i fuld gang med kurmageriet.

Forleden modtog vi i Naturstyrelsen en video af to hugorme der sloges. Den var så medrivende at vi synes at vi ville dele den med nogen.

Se videoen her på YouTube af de to hugorme

Optagelsen viser to hugormehanner der slås.

Videon er optaget af biolog Niels Krabbe, på et af Naturstyrelsens arealer ved Fyns Hoved. Videoen viser en drabelig kamp i mellem to hanner der slås. Det gør de, når flere hanner har fundet en hun i nærheden, som de kan parre sig med.

”Det er en slags brydekampe, hvor hugtænderne ikke anvendes. Dyrene rejser forkroppene, snor sig spiralformet om hinanden, og prøver at presse modparten til jorden. Dette gentages, indtil den svageste er blevet helt udmattet. Den sejrende kravler hen til hunnen og kurtiserer hende.” (Fog, 1997) 

 

Billedet viser overdrevet på Fyns Hoved hvor hugormene holder til.

Hugormen holder til i tørre områder med lav vegetation hvor den kan sole sig, men har også brug for lidt buskads eller stendiger hvor den kan søge hen for at regulere sin kropstemperatur. Derfor er Fyns Hoved et ideelt levestede for hugorme.

Hugormens udseende kan være meget varieret, med farver fra rødbrune og kobberfarvede, til heltsorte eller den mere almindelige gråsorte. Desuden fremstår det karakteristiske zigzag mønster tydeligt på de individer der ikke er sorte.  

Hugomren er giftig og kan være farlig, men den bider kun hvis den føler sig truet. Hvor farligt et hugormebid er, afhænger blandt andet af hvor meget gift bidet indeholder og hvor man bliver bidt. Det er de færreste bid der er rigtig farlige, men bliver Du bidt skal Du forholde dig i ro og søge læge eller nærmeste hospital. 

 

Kilder:

Fog, K., Schmedes, A. & de Lasson, D., R. (1997). Nordens padder og krybdyr. G.E.C. Gads Forlag, 323-340.

Artsleksikonet på miljøstyrelsens hjemmeside https://mst.dk/natur-vand/natur/artsleksikon/krybdyr/hugorm/

Sundhed.dk https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/laegehaandbogen/akut-og-foerstehjaelp/tilstande-og-sygdomme/foerstehjaelp/stik-og-bid/hugormebid/