Ulovligt MTB-spor i skovene ved Kalø

29-05-2020

I skovene ved Kalø er der gennem en længere periode etableret en del MTB-spor i skovbunden. Disse spor er ikke etableret med Naturstyrelsens viden eller accept. NST har ved flere lejligheder forsøgt at få kontakt til de, der har etableret og benytter disse spor.

 

Senest er der etableret nærmest downhill-agtige spor på en skråning. Ud over at disse nedkørsler kan være farlige for ikke øvede MTB-ryttere, så er sporet placeret midt i et grævlingekompleks. Grævlingenes indgange til hulen er oven i købt brugt som en del af banen til hop.

 

Sporbyggeri i skovbunden uden tilladelse fra Naturstyrelsen.

”Det er helt uacceptabelt at etablere diverse faciliteter på Naturstyrelsens jord uden vores viden og tilladelse. Der skal altid tages hensyn til både naturværdier og friluftsliv. Dette er et klart eksempel på, at de der har etableret sporet er uvidende om de naturværdier, der er i vore skove” siger skovfoged Steen Bonne Rasmussen.

 

Steen Bonne Rasmussen forklarer; ”Naturstyrelsen vil i mange tilfælde gerne indgå dialog med brugergrupper om ønsker til faciliteter. Det kræver i første omgang, at man kontakter os, og at vi får en snak og en forventningsafstemning til projektet. I mange tilfælde vil vi kunne rumme ønskerne til faciliteterne på vore arealer, men ikke altid. Vi kan have så tungtvejende grunde til, at vi ikke vil tilbyde at lægge arealer til et specifikt ønske, at vi må afvise det. Men som regel har vi så alternativer, vi kan henvise til”.

Naturstyrelsen måtte opsætte skilte med forbud mod at køre i området.

I dette konkrete tilfælde har Naturstyrelsen kunnet konstatere fortsat kørsel på sporet, selvom der er sat infoskilte op ved sporet med besked om, at det ikke er lovligt, at køre i skovbunden, samt opsat minestrimler for at afspærre cyklende fra at køre i området.