Den lille syvsover i Bidstrupskovene er vågnet

05-05-2020

Solen skinner og bøgen er sprunget ud. Foråret er kommet og det betyder også, at den lille syvsover, hasselmusen, er vågnet fra sit vinterhi under jorden. Det lille dyr er en sjældenhed i den danske natur, men den findes blandt andet i Bidstrupskovene på Midtsjælland.

Hasselmus fanget udenfor redekasse i april. Foto: Hans Christian Jessen, Naturstyrelsen.

Frivillige hjælper hasselmusen

For at give de små dyr en yderligere hjælpende hånd, er der indtil videre også hængt over 400 redekasser op rundt i Bidstrupskovene. Størstedelen af kasserne er bygget af en flittig frivillig. I vinters har en anden gruppe frivillige gennemgået alle kasserne, for at undersøge om en hasselmus har brugt dem til rede. Samtidig blev kasserne rengjort for eventuelt indhold, så de nu er klar til den kommende sæson.

Ved gennemgangen i vinters blev der fundet ca. 25 reder, som med stor sandsynlighed er bygget i sommers af hasselmusen. Men også andre dyr har nydt godt af de mange kasser. Der blev fundet flere hvepsebo samt en masse halsbåndsmus. Og flere af kasserne var blevet brugt som forrådskammer, sandsynligvis af halsbåndsmusene, der havde masser af føde tilgængeligt med de mange nødder sidste efterår.

 Til venstre: En mulig hasselmusrede fra 2019 (foto: Carsten Mahnfeldt).
Til højre: Nøddedepot til vinteren 2019 - ikke fra hasselmus, da de går i vinterhi (foto: Anders Wiig Nielsen).
  

Vi arbejder videre

Indsatserne for at forbedre forholdene for hasselmusen i Bidstrupskovene fortsætter i årene fremover. Det gælder både fældning af skyggende træer, men også plantning af hasselmusvenlige bevoksninger og sandsynligvis endnu flere kasser. Vil du vide mere om indsatserne for hasselmusen i Bidstrupskovene, så tag et kig på projekthjemmesiden.

 

Hvis du også vil give hasselmusen en hånd, er du velkommen til at kontakte os for at høre om mulighederne:

Skovfoged Hans Christian Jessen, Naturstyrelsen Midtsjælland, tlf. 46 49 60 73, e-mail: Obfuscated Email.

Forstfuldmægtig Berit Land Nielsen, Naturstyrelsen Midtsjælland, tlf. 72 54 32 39, e-mail: Obfuscated Email.

Erik Olsen, formand, Danmarks Naturfredningsforening - Lejre lokalafdeling, e-mail: Obfuscated Email