Naturstyrelsen åbner op for guidede MTB-ture i klippefyldt natur

29-05-2020

Nu er det blevet muligt for turister og bornholmere at køre en lovlig tur på mountainbike på steder, som ellers ikke er lovligt tilgængelige på cykel. Det skal blot ske i selskab med en guide, der har en aftale med Naturstyrelsen. Der er indgået aftaler med fire selvstændige guider og med Team Bornholm.

Naturbeskyttelsesloven giver ret til at cykle på stier i naturen, som er egnede til en almindelig cykel. Det betyder, at mange af de snørklede, klippefyldte stier på Bornholm, som ellers godt kan køres af en dygtig mountainbikerytter, ikke er tilgængelige, hvis man overholder loven. Men nu tillader Naturstyrelsen Bornholm, at guider, som har en aftale med styrelsen, gerne må gennemføre guidede ture på udvalgte strækninger på Naturstyrelsens arealer på Bornholm.

”Det har været vigtigt for os, at vi har kunnet indgå aftaler, som sikrer, at de cyklende tager de nødvendige hensyn. Både til naturværdierne, men især også i forhold til de gående gæster i naturen, så disse ikke får en dårlig oplevelse, når de møder mountainbikere, der er på de guidede ture. Hvis der udvises en hensynsfuld og høflig adfærd, er der plads til os alle i naturen,” siger skovrider Søren Friese, Naturstyrelsen Bornholm.

Aftalerne indeholder retningslinjer for adfærd, og guiderne har blandt andet skrevet under på:

 • At efterleve Naturstyrelsens retningslinjer for aktiviteter på statens arealer.
 • At turene på forhånd skal godkendes af Naturstyrelsen.
 • At vise hensyn og tilgodese øvrige brugeres anvendelse og adgang til faciliteter og stier, samt at formidle dette hensyn videre til sine kunder.
 • At sørge for at tilpasse gruppens fart, så der ikke opstår farlige eller skræmmende situationer, og farten skal sættes helt ned, når gruppen passerer gående.
 • At kontrollere at der ikke er fare for gående, hvis der skal køres hurtigt på en strækning. Det kan fx sikres ved at sende en guide i forvejen i roligt tempo.
 • At efterleve det MTB kodeks, som er aftalt mellem DGI og Naturstyrelsen, og som kan findes på: http://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/aktiviteter/mountainbike/
 • At de guidede ture ikke må begrænse andre brugeres færdsel på arealerne ved fx afspærring eller lignende.

Indtil videre er der indgået aftaler med følgende virksomheder/guider:

 • Flowteknik v. Christian Terry
 • Philip Poulsen
 • Team Bornholm
 • Thomas Schow
 • Trailskipper Bornholm v. Troels Bernth

Hvis andre ønsker at tilbyde guidede mountainbiketure på Naturstyrelsens arealer på Bornholm, kan de kontakte Naturstyrelsen Bornholm.