Naturstyrelsen sætter aktionsstyrken ind for at holde afstand i naturen

01-05-2020

Naturstyrelsen Søhøjlandet sætter nu den særlige aktionsstyrke på 13 geder ind for at pleje 2 lysåbne naturarealer nær Silkeborg. Årsagen er, at buske og træer ikke kan finde ud af at holde den nødvendige afstand. Derved gror værdifuld natur til og lyskrævende urter og insekter forsvinder.

Græssende geder ved Alling

Naturstyrelsen Søhøjlandet har sat 5 geder på græs i en indhegning langs naturstien mellem Silkeborg og Horsens umiddelbart øst for Horsensvej ved Virklund, mens 8 er sat ud i en indhegning mellem Alling og Rosvig ved østenden af Julsø.

Ved Alling er målet at skabe et værdifuldt overdrev med flere blomstrende urter og ikke flere træer, end der allerede er på arealet. Det skal ske ved, at gederne skal bide vedplanter som gyvel, hindbær, rose, brombær og glansbladet hæg ned, og sørge for at andre træarter ikke breder sig på arealet. Desuden må de gerne spise af de kraftige græsarter som alm. hundegræs og mosebunke for at give plads til nøjsomme græsser og blomstrende urter, fx håret høgeurt, hønsetarm og nelliker, der giver føde for insekterne. Når gederne har fuldført missionen, flyttes flokken hen på en andet areal, fx Vejlbo Mose i Silkeborg, hvor de skal arbejde videre med naturpleje.

I hegnet ved naturstien går lige nu 5 drægtige geder. De får lov til at gå og lave naturpleje, indtil de skal ”hjem” for at sætte kid. Målet med græsningen er at forhindre, at området gror til, og at især det lysåbne område langs bækken ikke gror til i skov, men forbliver lysåbent til fordel for sommerfugle og insekter, der netop trives i overgangen mellem skov og lysåben natur. Her skal fortsat vokse fx mjødurt, rørgræs og ranunkler, mens opvækst af buske og træer skal nedkæmpes af gederne.  

Geder elsker nemlig vedplanter, altså træer og buske, og bider disse så hårdt, at de ofte dør, så arealet forbliver lysåbent. Geder har ikke en forkærlighed for urter og blomster som mange arter af får, og de er derfor rigtig gavnlige for insektlivet. Kvæg fouragerer heller ikke så målrettet på vedplanter, som geder gør. Desuden er gederne lettere at håndtere og flytte rundt i små hegn. Geder er endvidere sociale og kloge dyr, der meget gerne vil klappes af mennesker, store som små. Det er til gengæld ofte meget svært at komme tæt på får og kvæg, og de er ikke altid helt til at stole på – det er geder. Men lad være med at fodre dem - og husk at holde god afstand til andre gæster i naturen!

Torben Bøgeskov

Naturcenterleder