Det sker i skoven nu: Udtynding til flis

29-05-2020

Der foretages udtyndinger i yngre bevoksninger i Sønderskoven til ca. midt i juni måned , - i alt ca. 50 ha. vil blive udtyndet. Det udtyndede materiale bliver senere kørt ud og lagt i stakke ved vejen, med henblik på senere hugning til flis til brug i varmeværket.

Udtyndingen på de lerede jorder placeres på den tørreste del af året april – november.

Efter Sønderskoven er der planlagt udtynding i Nørreskoven, Rumorhrsgård Dyrehave og Kiskelund Plantage.

Skovning af træ til industri – gavntræ

Indtil slutningen af maj måned er der skovet løvtræ i Nørreskoven for at opfylde en leverance til Junckers Industrier – leverancen skulle ske senest 1. juli, men blev afsluttet en måned før. Der fortsættes med skovning af nåletrræ  - også i Nørreskoven, derefter Sønderskoven, Avnbøl, og Gråsten.

Skovveje

Der færdiggøres skovveje i Oksbøl Skov, og repareres veje i Årup Skov.