Gå på opdagelse i genopståede vådområder

01-05-2020

Naturstyrelsen arbejder flere steder med at genskabe den danske naturs svampeeffekt, så den kan holde på vandet længst muligt. Skovfoged Martin Reimers guider her til tre favoritsteder i det sønderjyske, hvor man både kan opleve et rigt dyreliv og spændende planter.

Danmark er gennem århundreder blevet afvandet med utallige grøfter og tusinder af kilometer drænrør. Under vores fødder strømmer vandet hurtigt afsted på vej mod de større vandløb, søer og havet.

Det giver mange steder en tør natur, hvor guldsmede, åkander og oddere ikke kan leve. Derfor bliver der i disse år lavet mange projekter, hvor de underjordiske drænvandsstrømme løftes op til overfladen, grøfter tildækkes og søer genskabes.

Naturstyrelsen Sønderjylland har i de senere år retableret mange nye våde naturperler. De er lynhurtigt blevet fyldt med liv fra kvækkende frøer over smukke vandranunkler til rappende ænder og gæs. En tur ud i naturen netop nu med nyudsprungne bøgetræer og nyklækkede gæslinger er en oplagt mulighed.

Arbejdet med at genskabe de forsvundne vådområder føles nogen gange som naturtrylleri, fortæller skovfoged Martin Reimers. Den ene dag lægger vi en prop jord i en grøft og kort tid efter er lavningen bag proppen fyldt med vand.

Vådområde i Blommeskobbel, Als. Foto NaturstyrelsenJeg kan anbefale et besøg i skoven Blommeskobbel syd for Fynshav på Als, som er et af mine favoritsteder. Her blev der dannet en sø på en hektar på den måde. En sø der i dag rummer et rigt dyreliv og spændende planter som f.eks. kransnålalger, der kræver meget rent vand.

Oksbøl Skov med nyanlagte vådområder. Foto NaturstyrelsenEt andet interessant sted at besøge er den nyplantede Oksbøl Skov på Nordals, hvor vi har lukket drænrør for nogle måneder siden. Det regnede vildt meget, så alt var et ælte, men der kom lynhurtigt vand i lavningerne og i dag ser det hele pænt ud igen.

Parti i Ravnemosen ved Aabenraa. Foto NaturstyrelsenEn tredje genskabt sø, der er speciel og spændende at besøge, ligger i Sønderskov ved Aabenraa lige nord for Farverhus 12-14. Her er der en mystisk næsten uhyggelig stemning med alle de døde træer i søen og vandet, der er dækket med et grønt tæppe af andemad.