Sortspætten er kommet til Hanherred

15-05-2020

Der er igennem foråret blevet set et sortspættepar i en af Naturstyrelsens plantager i Hanherred.

Arkivbillede af sortspætte

Sortspætten er ikke før registreret på egnen, og det er en sjælden indflytter, der nu er kommet til os. Der findes kun 200-300 par i Danmark. Håbet er at parret yngler og bliver i området.

Sortspætten er Danmarks største spætteart og er på størrelse med en krage. Den er helt sort på nær en ildrød isse hos hannen, og for hunnen, en rød prik i nakken.

Sortspætten foretrækker ældre blandingsskove med både nåle- og løvtræer. Den naturnære skovdrift, som Naturstyrelsen har praktiseret i snart mange år, er lige det en sortspætte foretrækker.

Spætten hugger sine dybe redehuller i helst 10 meters højde på fortrinsvis ældre bøgetræer. Hullerne hugges op til en halv meters dybde i træet og på trods af det store huggearbejde, genbruges hullet ikke i næste yngleperiode. Andre hulrugere kan derfor overtage hullet, når spætten har forladt det.

Sortspætten lever stort set kun af myrer og biller. Herculesmyrer udgør hoveddelen af spættens føde. Herculesmyren laver sine bo i gammelt, dødt nåletræ. Så plantager med ældre bøgetræer og store områder med nåletræ og dødt ved er perfekt for både myrer og spætter.

Kontakt

Thomas Wessel Fyhn

Skovfoged