Vis hensyn til riderne og de øvrige ynglefugle på Bulbjerg

04-05-2020

Droneflyvning ved Bulbjerg er blevet meget populært, men det skal foregå under hensyntagen til naturen og de øvrige naturgæster

Arkivbillede fra Bulbjerg

Naturstyrelsen kan med glæde konstatere, at rigtigt mange besøger de flotte naturområder i Nordvestjylland. Langt de fleste gæster er også rigtigt gode til at vise hensyn og respekt over for den natur, de besøger og oplever. Dette er vigtig, så der også er et plante- og dyreliv, som de næste naturgæster kan nyde.

Nogle steder er der brug for særlig opmærksomhed. Et sådant sted er ved landets eneste fuglefjeld udenfor Bornholm - Bulbjerg, hvor fuglene har brug for fred og ro på deres yngleplads. Det gælder i særdeleshed den lille mågefugl riden, som her har sin vigtigste ynglelokalitet i Danmark.

Et særligt problem er droneflyvning, som kan være stærkt generende både for riden, men også for andre fugle, og ikke mindst de mange besøgende i området. Og så kan det også være forbudt ifølge luftfartslovgivningen og adgangslovgivningens bestemmelser om, at man ikke må skræmme eller på anden måde forulempe dyrene.

Hvis du vil lave droneflyvning i Bulbjerg-området, så skal dronen altid vandret målt være mindst 50 m fra andre besøgende, og af hensyn til riden, så hold dig mindst 500 meter fra fuglefjeldet. Forstyrres fuglene kan det betyde, at de rugende fugle forlader ynglelokaliteten, æg og unger.

Vi vil helst, at man tager de nødvendige hensyn, men generer man fuglene groft, så kan Naturstyrelsen anmelde det til politiet.

Kontakt

Tommy Hansen

Vildtkonsulent