Jordskred på Svinklovene

17-03-2020

I går, mandag den 16. marts, har der været et større jordskred på Svinklovene i Svinkløv Klitplantage.

Billede af jordskredet set fra toppen af Svinklovene.

En del af skrænten ved Svinklovene er er i løbet af i går væltet ned på stranden. Der er ikke sket nogen personskader i denne forbindelse. Årsagen til skredet er formodentlig at jorden er vandmættet efter de ekstraordinært store mængder nedbør.

Det har været en vinter med kraftig vind og masser af regn. Derfor er risikoen for skred høj i øjeblikket, da klinterne er vandmættede. Også på stranden skal man være varsom, da klitterne i øjeblikket står skarpt efter højvand, og der kan være risiko for flydesand på strandbredden. Naturstyrelsen anbefaler derfor natur- og strandgæster at være opmærksomme og forsigtige, når de tager tur langs Vesterhavet.

Selvom store dele af Danmark lige nu er lukket ned for at begrænse udbredelsen af coronasmitte, er naturen stadig åben til alle som har lyst til at få noget friske luft og som trænger til at strække benene. Myndighederne har dog en række anbefalinger som man skal være opmærksom på. Du kan læse mere om disse anbefalinger her.

Nedenfor: Svinklovene set fra havsiden. 

Kontakt

Ditte Svendsen

Skovrider