Afbrænding og pløjning af brandbælter

25-03-2020

For at sikre levesteder til en række insekter og planter har Naturstyrelsen genoptaget praksis med at pløje brandbælter omkring det gamle skydeterræn og afbrænde dele af heden.

"Der er tale om ca. 1 km, der er pløjet i 5-8 meters bredde. Vi skifter med års mellemrum, for at sikre mest mulig variation. Brandbælterne blev oprindeligt etableret af hensyn til brandfaren. I dag er de især vigtige som lysåbne lokaliteter og levesteder for en række sjældne arter, som er tilknyttet varme, sandede og næringsfattige områder." Siger skovfoged Mikkel Bornø Clausen, som er ansvarlig for enhedens naturpleje.

Sandmarker – en speciel form for overdrev
De tørre og sandede jorder i Tisvilde området er skyld i den store artsvariation, der findes på Melby Overdrev. Melby Overdrev er kendt for mange sjældne insekter, bl.a. gråbåndet bredpande, argusblåfugl, markperlemorsommerfugl, lille køllesværmer, pimpinellekøllesværmer og myreløve.

Sandmarker kan blive særdeles blomsterrige – og med blomsterne kommer insekter og andre dyr, der favoriseres af varme og tørre sandede jorde. Floraen på sandmarkerne rummer vigtige nektar- og værtsplanter for Melby Overdrevs rige sommerfuglefauna, bla. Klæbrig brandbærer, djævelsbid, agerstedmor og blåmunke er vigtige værtsplanter.

I en tæt og etableret græs- og urtevegetation kan det være svært for nye planter, at vinde tilstrækkelig med plads til blade og rødder, og dermed til lys, vand og næringsstoffer. En del planter får derfor kun nye frøafkom når jorden bliver blotlagt. Derfor er blottet sand vigtigt i vores lysåbne naturområder. 

Afbrænding af hede

"Hvis alt går vel og vinden ikke er for kraftig planlægges en hedeafbrænding på Melby Overdrev i dag onsdag. Ilden anvendes til at forynge lyngen, der ellers vil dø, når den bliver gammel. Den skaber også dynamik og hæmmer tilgroning med vedplanter og grove vækster. Afbrændingen vil ske i mosaikker og skal ske inden 1. april, for ikke at gå ud over dyrelivet." fortæller Mikkel og beder om at alle vil holde god afstand til ilden og de folk, der arbejder med afbrændingen, hvis de er på tur på Melby Overdrev i dag. "Det er rigeligt at holde styr på ilden, så det stresser, hvis de også skal holde styr på folk i området."

Både etablering af sandmarker, afbrændning og græsning er plejetiltag, der gavner den unikke natur på Melby Overdrev.

Meget af vores naturpleje planlægges i tæt samarbejde med lokale ildsjæle. På Melby Overdrev tages entomologen Knud Bech og Knud Pedersen fra DN Halsnæs ofte med på råd.

Afbrænding af Melby Overdrev