Pas på ternerne på Agger Tange

29-03-2020

Grundet den milde vinter er ternerne kommet tidligt i år, og de har brug for fred i yngleperioden for at opnå ynglesucces

Arkivbillede af havterne i flugt

Med det tidlige forår er ternerne begyndt at indfinde sig på Agger Tange tidligere end sædvanligt. Naturstyrelsen Thy beder derfor besøgende på Tangen om at tage godt i mod vores smukke og elegante gæster. Mange af dem er rejst over 10.000 km for at forsøge at yngle netop hos os.

Der er ikke mange egnede ynglepladser tilbage i Danmark til ternerne, og arterne er under pres. Det er primært splitterner og fjordterner som yngler på Tangen, men i træksæsonen kan der også opleves havterner, dværgterner og en sjælden gang ses en sortterne.

Stranden mod syd på Agger Tange er afspærret og skiltet i yngleperioden fra 1.4.-15.7., så vi beder besøgende overholde adgangsforbuddet. Blot en enkelt indtrængning kan være afgørende for fuglenes ynglesucces,

fortæller Vildtkonsulent Tommy Hansen fra Naturstyrelsen Thy og fortsætter:

Særligt færdsel med løse hunde og ravsamling med lys belaster ternerne. Overtrædelse af bestemmelserne kan medføre bødestraf.

Den nyetablerede ø - Krik Sandø (link) ved Tangens sydspids - bliver forhåbentlig igen i år en vigtig ynglelokalitet for terner. Øen er sikret med flydetov så ræv og mårhund ikke så let kan svømme over og gå i land. Fra p-pladsen over for øen vil der være rig mulighed for at iagttage de mange nye beboere, uden de bliver forstyrret af besøget. Så medbring en kikkert og iagttag de elegante terner, de øvrige fugle og sælerne ude på bankerne.

Områderne med adgangsforbud fremgår af nedenstående kort. Nederst ses det skílt Naturstyrelsen bruger til at markere områderne.

 

Kontakt

Tommy Hansen

Vildtkonsulent