Her er der god plads

27-03-2020

Hvorfor ikke benytte lejligheden til at prøve et nyt naturområde du ikke kender så godt. Der er nemlig masser af spændende naturområder med masser af plads, hvor der kun kommer få skovgæster.

I øjeblikket er der masser af danskere der vælger at komme ud i naturen for at få rørt sig, få frisk luft og nyde det dejlige vejr. Dette ses specielt i de bynære skove, hvor der er mange gæster på stierne. Men hvorfor ikke benytte lejligheden til at prøve et nyt naturområde du ikke kender så godt. Der er nemlig masser af spændende naturområder med masser af plads, hvor der kun kommer få skovgæster.

I det sønderjyske er der lige i øjeblikket masser af mennesker i Dyrehaven ved Haderslev, Hjelm Skov ved Aabenraa, Sønderskoven ved Sønderborg og Gråstenskovene. Her nedenfor får du forslag til fire alternative naturture nær disse fire områder.

Bolderslev Skov en alternativ naturtur nær Aabenraa:

Bor du tæt på Aabenraa kan Bolderslev Skov være et godt alternativ til de bynære skove. Her er der fred og ro. Skoven ligger i køre- og cykelafstand fra Aabenraa By og du får en hel unik naturoplevelse i denne meget specielle skov. Bolderslev Skov er en naturskov, hvor faldne træer får lov at blive liggende for at indgå i naturens kredsløb. Skoven har en stor bestand af vildtvoksende lindetræer og den er kendt for at have mange sjældne dyr og planter, fx den sjældne bjergsalamander og forskellige orkideer. Der er lavet trampestier i skoven. Dvs der er afmærket ruter med mærker på træer og stolpe, der viser vej gennem skoven. Ved indgangen til skoven kan man se et kort over ruterne og læse om skoven.

Hytterkobbel en alternative naturtur mellem Haderslev og Aabenraa:

P-plads ved Skovby Skovvej
P-pladsen ved Skovby Skovvej

MargrethevoldMargrethevold       

Hytterkobbel Skov er beliggende lige mellem Haderslev og  Aabenraa. Skoven er på 138 ha. og del af en større skov. I sin helhed er Hytterkobbel lettere kuperet med en del mindre vandhuller og vådområder samt mange lavninger med tørvejord. I og omkring skoven er der en række markante jorddiger og mange gamle afdelingssten. Den sjældne Røde Glente yngler i skoven. I den vestlige del af skoven ved Engvej kan man se rester af en gammel ringvoldsanlæg. Dele af det tidligere amtsskel "Margrethevold", kan ses i den sydlige ende af skoven. Der er etableret p-pladser ved de 3 indfaldsveje, Skovby Skovvej, Gennervej og Hoptrupvej, til skoven.

Rumohrgård Dyrehave en alternativ naturtur på Als:

 

Rumohrsgård Dyrehave ligger nordøst for Augustenborg. Skoven hørte tidligere til herregården Rumohrsgård og i 1700-tallet blev skoven blandt andet benyttet som dyrehave med udsat dåvildt. Rumohrgård Dyrehave rummer en række enestående natur- og kulturhistoriske seværdigheder, som fx langdysser fra Stenalderen. Hundslev Bæk slynger og snor sig gennem skovbunden. Langs bækken ligger resterne af 3 gamle dam-anlæg, sandsynligvis anvendt til karpebrug. I forbindelse med disse anlæg ses den tidligere overløbskanal syd for bækken. I skovens sydøstlige hjørne ligger en bronzealderhøj hvor der på toppen står en sten med mindst 155 skålformede fordybninger. Det er en såkaldt skålsten, og tilmed en af de bedst bevarede i Danmark. Den idylliske Karsesø er et besøg værd. Den er opkaldt efter vandkarsen som i forsommeren pryder søkanten med sine hvide blomsterstande.

Skodsbøl Skov en alternativ naturtur nær Gråsten og Sønderborg:

Tæt på Egernsund by og Nybøl Nor finder du Skodsbøl Skov, der er en ca 40 ha. stor skov. Skoven består af unge kulturer, der er anlagt ved et skovrejsningsprojekt først i 90-erne. Der er desuden et slette- og engområde, der om sommeren græsses af kreaturer. Terrænet på engene omkring skovene bærer præg af lergravning . Tandrod og tyndakset gøgeurt findes i usædvanlig store mængder i skoven. Øst for skoven findes der en lille bestand af grønne frøer. Der er p-plads i den sydvestlige del af skoven ad Skovgade, Egernsund og der er en primitiv overnatningsplads med bålsted og borde og bænke i den nordvestlige del af skoven ned mod Nybøl Nor.

Du kan finde yderligere oplysninger om vandreture og naturområder på Naturstyrelsens arealer på vores hjemmeside www.naturstyrelsen.dk. Her kan du også finde udførlige naturbeskrivelser og naturguider til de forskellige naturområder.