Lige nu afhentes kævler i skovene

20-03-2020

I de forgangne måneder er der skovet kævler der nu skal afhentes. Derfor kan du i den kommende tid møde store lastbiler i skoven der afhenter træet.

Skovede kævler liggende i skovbunden.Vintermånederne er traditionelt set sæson for skovning af vores store løvtræer. Dels er det til at se, hvad man laver (ingen blade på træerne) og dels er vandindholdet i veddet lavt, hvilket gør transport og videre forarbejdning af træet billigere og nemmere. Dette arbejde har vi været godt i gang med de forgangne måneder og nu er tiden så inde til at nogle af de fældede stammer afhentes til videre forarbejdning. Derfor kan du i den kommende tid møde store lastbiler der afhenter træet.

Lidt baggrundsinfo:

Som nævnt er det oftest i vintermånederne vi skover vores store løvtræer, men for at sikre en ensartet forsyning af træ til savværkerne finder en mindre del af åres hugst dog også sted i sensommeren – ca. 1/3 af årets hugst.

I Naturstyrelsen Sønderjylland skover vi ca. 4000 m3 plankekævler årligt; ca. 85 – 90 % er bøg, og resten er ask og eg.

Èt træ indeholder ca. 4,5 m3 => heraf ca. ½ kævle og resten brænde samt flis til biobrændsel => dvs, at sønderjyllands årlige hugst af kævler på ca. 4000 m3 kævler kommer fra en hugst på ca. 2000 træer.

Kævlerne sælges dels til danske savværker, der forarbejder træet til gulve, møbler mm. En dels sælges også til udlandet – primært Asien. Alle træer, der skoves bliver vurderet enkeltvis inden skovning. Vi skover dels træer, der skygger for fremspirende undervækst. Eller også skover vi træer, fordi de er blevet modne; hvilket vil sige, at de har en diameter på min. 50 cm på midten af stammen. Når træerne er modne, er de typisk ca. 120-130 år gamle for bøg, og noget ældre for eg. Alle store løvtræer skoves fortsat motormanuelt; dvs. med motorsav.