Status på branden i maj 2019 i Stenbjerg Plantage

19-03-2020

Klitplantage bliver til klitnatur

Arkivbillede af klitnatur i Stenbjerg Plantage på et brændt areal, hvor de brændte træer efterfølgende blev fjernet.

Den 7. maj 2019 brændte 27 ha værnskov ved Tordenvandsbakker i den sydvestlige del af Stenbjerg Klitplantage. Politiet optog rapport og brandårsagen er fastslået til et uautoriseret mindre bålsted inde i skoven. Der skete ingen skade på personer, bygninger eller lignende.

Den brændte skov bestod af gammel bjergfyr. Skoven er i sin tid plantet som et led i bekæmpelsen af sandflugt, og området den er plantet på er klitter bestående af det rene sand. Bjergfyrene havde således en kulturhistorisk værdi, da bevoksningen var 1. generations bjergfyr fra sandflugtsbekæmpelsen. Det var ikke hele skoven der brændte, så der er stadig større områder med bjergfyr tilbage.

Naturstyrelsen har besluttet at rydde det brændte område helt for træer og genskabe den lysåbne klitnatur. Derved kan genskabes levesteder for arter, der er under pres i den danske natur. Selve branden har fjernet en stor del af den mængde næringsstoffer, som skoven har bygget op gennem de sidste 100 år. Det vil tilgodese de trængte arter, som med tiden naturligt vil indfinde sig.

Det gælder især de jordboende laver, der er hedens pionerer. Deres levested er, hvor der er meget lidt næring i jorden, så andre arter ikke kan overleve. Desuden kræver de lys og varierede fugtighedsforhold. Tilmed gror nogle arter kun der, hvor der har været brand.

Vi har tidligere meldt ud at vi vil ladet det brændte område være urørt - altså vende ryggen til og lade naturen råde. Dette er vi ved nærmere eftertanke gået bort fra igen,

fortæller klitplantør Henrik Schjødt Kristensen og fortsætter:

Naturstyrelsen har lokale erfaringer med, hvad der så sker. I 2004 var der en endnu større brand i Stenbjerg Plantage, hvor 155 ha brændte. Ca. 50 ha fra denne brand har ikke været rørt siden og resultatet heraf kan efterhånden ses. Det urørte brændte område er hurtigt på vej til at blive skov igen. Men den ”nye” skov består hovedsagelig af de oversøiske nåletræarter sitkagran og contortafyr, som villigt sår sig selv. En sådan skov har meget lavt naturindhold.

Fældningen af den brændte skov i Tordenvands Bakker er i fuld gang og rydningen forventes afsluttet i løbet af 2020.

Læs mere i driftsplanændringer for Stenbjerg Klitplantage.

Kontakt

Henrik Schjødt Kristensen

Klitplantør