Stensbæk Hede er blevet større og nye udsyn er i vente

09-03-2020

 

I den seneste tid har Naturstyrelsen Vadehavet fældet mange nåletræer på den vestlige del af Stensbæk hede, så heden genoprettes på ca. 8 hektar. Denne del af heden var ved at blive en skov bestående af skovfyr og bjergfyr, men nu står kun omkring 230 af de flotteste skovfyr tilbage på arealet, så hedelyngen og de varmekrævende arter, som er tilknyttet heden, igen kan få rigeligt med lys og luft.

Landskabeligt vil området fremover byde på en ny oplevelse for publikum, for det det vil blive et hedeareal med markante brede skovfyr som grundstamme.

Lige nu ser det dog lidt kaotisk ud på arealet, da alle de fældede træer ligger spredt ud over det hele, hvor kun hegningen til fårene på heden og de tilbageværende skovfyr erkendes mellem de faldne træer. Dette billede af området vil først ændres, når det bliver muligt at køre de fældede træer ud fra arealet uden at beskadige jordbunden, forventeligt til sommer i år.

I årene fremover vil den visuelle fremtoning af arealet kun blive flottere og flottere, og der arbejdes på at hedens flora vender tilbage i fuldt omfang, og heldigvis har hedelyngen holdt fast over det meste af arealet, så der er nok at bygge på. Derudover arbejdes for, at også sjældne fuglearter såsom hedelærke og vendehals forhåbentligt vil indfinde sig. Da der mangler hule træer til vendehalsen, hænges der redekasser op før den ankommer fra Afrika i maj måned.

God tur til de mange, som færdes i området

 

 

 

Martin Brink

Landskabsforvalter
Naturstyrelsen Vadehavet