Lokale brugere bliver inddraget i arbejdet med Naturnationalpark Gribskov

28-11-2020

Der er nu nedsat en lokal projektgruppe for den kommende naturnationalpark.

Arbejdet med at etablere Naturnationalpark Gribskov er i gang. Nu er den lokale projektgruppe for naturnationalparken i Gribskov blevet nedsat og holder første møde den 8. december. Her skal de på en skovvandring i den kommende naturnationalpark og bl.a. drøfte hvilke ønsker, hvilke muligheder og hvilke udfordringer de enkelte brugere ser ved etablering af en naturnationalpark. Drøftelserne forventes at omfatte emnerne biodiversitet, græsning, dyrevelfærd, friluftsliv og adgangsforhold.

Skovrider Jens Bjerregaard Christensen siger:

”De lokale brugeres input er rigtig vigtige at få med, når vi skal finde den rette model for den nye naturnationalpark i Gribskov, som giver området plads til at være natur og samtidig giver spændende nye naturoplevelser. Vi ser frem til de drøftelser, vi nu skal have med medlemmerne af projektgruppen.”

De input, som den lokale projektgruppe giver, inddrager Naturstyrelsen i det videre arbejde med udarbejdelse af et projektforslag for naturnationalparken, der godkendes af aftalekredsen bag naturnationalparkerne og efterfølgende sendes i offentlig høring inden endelig politisk godkendelse. Regeringen, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet står bag aftalen om at etablere de nye naturnationalparker.

Medlemmer i projektgruppen for Gribskov er:

Organisation/tilhørsforhold

Indmeldt til projektgruppen

Danmarks Jægerforbund, Nordsjælland

Finn Poulsen

Danmarks Naturfredningsforening

Søren Mark

Friluftsrådet i Nordsjælland

Poul Erik Pedersen

Dansk Ornitologisk Forening, Nordsjælland

Jens Lykkebo

Museum Nordsjælland

Liv Appel

Nordsjællands Landboforening

Andreas Höll

Hillerød Kommune

Kirstine Thoresen-Lassen

Gribskov Kommune

Dennis Mejer Grønnegaard

Danmarks Idræts-Forbund

Bo Simonsen

Dansk Vandrelaug

Ruth Petersen

Nationalpark Kongernes Nordsjælland, sekr.

Marianne Lund Ujvari

Nationalpark Kongernes Nordsjælland, formand

Carl Bruun

Nationalpark Kongernes Nordsjælland, nationalparkrådet

Ole Caspersen

Nationalpark Kongernes Nordsjælland, nationalparkrådet

Andreas  Kelager

Repr. fra rytternes paraplyorganisation i Nordsjælland

Sally Schlichting

Lokal repr. fra cykelsporten / MTB

Jørgen Skourup

Lokalråd Mårum-Kagerup

Louise Hyldborg Lundstrøm

Lokalråd Nødebo

Helle Barker

 

 

Læs mere om processen forud for indvielsen af naturnationalparken