Naturen må gerne betrædes, men…

29-10-2020

For at sikre de bedste naturoplevelser for alle, og samtidig beskytte naturen, opfordrer Naturstyrelsen Søhøjlandet til at friluftsliv sker på en måde, der tager hensyn til naturen og efterlader mindst muligt aftryk.

På Højø fandt Naturstyrelsens udsendte på besigtigelse denne selvbyggede lejrplads med bålplads og en omhyggeligt bygget hytte overdækket med presenning bundet fast til træerne med blåt reb. Pladsen er fjernet.

I den seneste tid har vi på Naturstyrelsens øer i Thorsø set en uhensigtsmæssig udvikling, hvor nogle af områdets brugere systematisk bygger kreative lejrpladser og laver bål om natten. Det er hverken tilladt at slå lejr eller lave bål på øerne, da det er en unødvendig og skadelig forstyrrelse af naturens plante og dyreliv. Til gengæld er det helt i orden at padle en tur på Thorsø og gå på opdagelse i øernes nålebevoksninger og prægtige gamle egetræer, hvor skoven passer sig selv.

-          Netop i denne tid færdes mange i naturen, og der er god plads til alle – men hvis hensyn til naturen, når du tager ud på nye oplevelser. Bål og teltning er ikke tilladt på Højø og Langø, da det er uhensigtsmæssigt for dyrenes adfærd, fx i fuglenes yngle- og træksæson hvor alt færdsel på øerne frarådes, fortæller skovfoged Thorbjørn Nørgård, og opfordrer i øvrigt til at man altid efterlader naturen, som man gerne selv vil finde den og respekterer de skilte, man må møde på sin vej.

I løbet af vinteren vil Naturstyrelsen opsætte små skilte på øerne, om at man ikke skal færdes på øerne i forårsmånederne, når fuglene yngler.

Fri teltning, bålpladser og hulebyggeri

Naturstyrelsen giver dig rig mulighed for ophold i naturen, også om natten. I Søhøjlandet findes 17 skove på enhedens arealer, hvor du må slå et lille telt op for natten – uden at spørge om lov først. For eksempel har store dele af Silkeborgskovene fri teltning.

Læs mere om fri teltning

For nogle aktiviteter, fx lejrbål, skal man benytte særligt indrettede bålpladser, som findes ved lejrpladser og bålhuse. Disse regler er af hensyn til naturen og andre brugere.

På udinaturen.dk kan du finde en oversigt over områder med fri teltning og bålpladser

Hulebyggeri er også en populær aktivitet, og man er velkommen til at bygge huler i statsskove af skovens egne materialer, som findes i skovbunden. Men pas godt på de levende træer. Så lad være med at binde noget omkring træerne, save grene af dem eller på anden måde skramme deres bark, hvilket svækker træerne og hæmmer deres vækst. Og husk at ryd op efter dig selv – af hensyn til naturen og til glæde for den næste skovgæst.