Skovningsarbejdet genoptages i Kallehave Skov

09-10-2020

Naturstyrelsen Søhøjlandet fortsætter arbejdet med at skove i Kallehave Skov ved Gammel Rye. Trærydningen åbner op for ny spændende natur.

Fældningen af træer i Kallehave Skov fortsætter. Arbejdet blev øjeblikkeligt stoppet i maj, da der beklageligvis viste sig at være en uglerede i et af de fældede træer, som Naturstyrelsen ikke var bekendt med. Nu hvor ynglesæsonen er forbi, genoptages arbejdet. Formålet med skovningen er at skabe mere lys i skoven og danne en overgang til de åbne arealer, der grænser op mod statsskoven.  

De lysåbne arealer er til gavn for sommerfugle og andre insekter, som er tæt knyttet til en urterig og lyskrævende vegetation. Derfor vil skovningen på sigt skabe bedre levevilkår for de arter i området, der typisk hører til i det åbne land.

Skoven er åben, men hold afstand

Der er i første omgang tale om fældning af tætte bevoksninger af overvejende gamle nobilis, som har været anvendt til pyntegrønt. Skoven er åben for alle, mens arbejdet står på, men skovgæster bør overholde en sikkerhedsafstand på 70 meter fra de arbejdende skovningsmaskiner.

Når træerne er fældet, bliver stammerne fordelt til forskellige anvendelsesformål og kørt ud til skovvejene, hvor det ligger til afhentning for aftagerne. Toppene udkøres til flis. Det resterende kvas bliver liggende til senere afbrænding, for at sikre at nærringsstofferne herfra fjernes i størst muligt omfang.

Arbejdet i skoven forventes at vare et par uger. Det kan se voldsomt ud, men resultatet bliver i sidste ende en mere varieret natur.