Skovningsarbejdet genoptages i Kallehave Skov

09-10-2020

Naturstyrelsen Søhøjlandet fortsætter arbejdet med at skove i Kallehave Skov ved Gammel Rye. Trærydningen åbner op for ny spændende natur.

Opdateret d. 25/11/2020

Fældningen af træer i Kallehave Skov fortsætter. Arbejdet blev stoppet øjeblikkeligt i maj, da der beklageligvis viste sig at være en uglerede i et af de fældede træer, som Naturstyrelsen ikke var bekendt med. Nu hvor ynglesæsonen er forbi, genoptages arbejdet. Formålet med skovningen er at skabe mere lys i skoven og danne en overgang til de åbne arealer, der grænser op mod statsskoven.   

De lysåbne arealer er til gavn for sommerfugle og andre insekter, som er tæt knyttet til en urterig og lyskrævende vegetation. Derfor vil skovningen på sigt skabe bedre levevilkår for de arter i området, der typisk hører til i det åbne land. 

Skoven er åben, men hold afstand

Arealet hvor der foregår skovning er i alt 4,8 ha ud af Kallehaves cirka 40 ha. På en del af de 4,8 ha gennemføres en kraftig tynding, og en del af arealet ryddes helt. De arealer hvor der skoves består af tætte bevoksninger af overvejende gamle nobilisgran og normannsgran, som har været anvendt til pyntegrønt. Skoven er åben for alle, mens arbejdet står på, men skovgæster bør overholde en sikkerhedsafstand på 70 meter fra de arbejdende skovningsmaskiner.

Når træerne er fældet, bliver stammerne fordelt til forskellige anvendelsesformål og kørt ud til skovvejene, hvor det ligger til afhentning for aftagerne. Toppene udkøres til flis. Det resterende kvas bliver liggende til senere afbrænding, for at sikre at nærringsstofferne herfra fjernes i størst muligt omfang.

Arbejdet i skoven forventes at vare et par uger. Det kan se voldsomt ud, men resultatet bliver i sidste ende en mere varieret natur.

Fremtidige planer

Som nævnt ovenfor er formålet at skabe mere lys i skoven og overgang til de åbne arealer til gavn for en række arter af bl.a. sommerfugle, som lige præcis findes i dette område. Det vil vi bl.a. gøre ved at etablere græsning på dele af arealet, ligesom vi forventer, at plante holme af løvtræer på dele af arealet, hvor vi har fældet nåleskoven. Der er imidlertid ikke taget endelig stilling til hvor store dele af arealet, der skal tilplantes med løvtræer, eller hvor og i hvilket omfang der skal være afgræsning i skoven. Det vil vi gerne planlægge i dialog med brugere af arealet. I den forbindelse vil vi invitere til en offentlig skovvandring i det nye år, og når coronaretningslinjerne tillader det. En formel invitation følger senere. Plantning og afgræsning vil under alle omstændigheder først kunne iværksættes fra 2022. 

Kontaktperson: Mette Lynegaard Klenum Obfuscated Email, 41 72 16 16