Voldbækkens løb gennem True Skov genslynges

08-10-2020

Voldbækken gennemgår i øjeblikket en forvandling. Å-løbet bliver restaureret og omlagt, så åen igen vil slynge sig igennem landskabet ved True Skov.

Besøger du True Skov i oktober, kan du opleve store gravemaskiner flytte rundt på jorden langs Voldbækkens løb. De er i fuld gang med at genetablere slyngninger, flade brinkerne ud og samtidig udlægge gydegrus og skjulesten på vandløbets bund til gavn for fisk og den øvrige vandløbsfauna.

Restaureringen af Voldbækken vil forbedre miljøtilstanden markant og genskabe vandløbets naturlige karakter og placering i landskabet. Voldbækken bliver mere synlig og giver dermed rig mulighed for at følge med i livet i og langs bækken.

Store naturgevinster

Voldbækken er et cirka 5 km langt vandløb, der løber gennem Skjoldhøj Kilen til True Skov og videre mod sit udløb i Aarhus Å. Efter restaurering af Voldbækkens løb i Skjoldhøj Kilen i 2005, har Voldbækken her fået høj faunaklasse og givet mange naturoplevelser. Der er for eksempel registreret forskellige vandløbsinsekter og observeret gydende ørred, odder med unger og adskillige isfugle langt op i Skjoldhøj Kilen. Disse gode erfaringer gør, at det forventes, at tilsvarende naturkvaliteter og naturoplevelser vil indfinde sig i Voldbækkens forløb gennem True Skov i løbet af ganske få år.

Naturstyrelsen og Aarhus Kommune samarbejder om restaureringsprojektet, som en del af kommunens indsats med at sikre målopfyldelsen i kommunens vandløb og som en del af samarbejdet om True Skov for alle.

Læs mere om restaureringen af Voldbækken.

Læs mere om True Skov for alle.