Borgermøde i Holeby om plantning af ny Folkeskov

09-10-2020

Naturstyrelsen arvede for nogle år siden landejendommen Skovagergård ved Holeby på Lolland idet, der ingen arvinger var.
Nu skal der plantes en folkeskov som borgerne inviteres til at få indflydelse på.

Marken, der nu bliver til naturområde med skov

Dele af jorden til Skovagergård tilplantes snart og bliver hermed en ny folkeskov. Det sydlige Lolland får dermed en af de første offentlige skove. Inden styrelsen går i gang med at plante, indkaldes der til borgermøde, så indbyggerne i Holeby har mulighed for at høre mere om plantningen og få indflydelse på skovens indretning.

Borgermødet holdes den 27. oktober kl. 16. Mødestedet er Skovvej 2, 4960 Holeby. (Aflyst)

På grund af COVID-19 restriktionerne på forsamling, kan der kun mødes 50 personer. Derfor er det nødvendigt at tilmelde sig arrangementet. Tilmelding sker til Kasper Søby Eriksen på mail Obfuscated Email, med sidste frist fredag den 23. oktober 2020 kl. 08:00.

Tilmelding sker som udgangspunkt efter først til mølle. Ved tilmelding oplyses navn og evt. tilknytning til en lokal forening eller gruppe. Er der mange tilmeldte fra en enkelt forening, som resulterer i, at der ikke er plads til en anden lokal forening, forbeholder Naturstyrelsen sig ret til at fordele de tilgængelige pladser ligeligt mellem foreningerne. 

Bygningerne til Skovagergård er nu sat til salg og med til gården følger 1,7 ha grund. Gården ligger naturskønt tæt på Holeby. Ejendommen kan besigtiges lørdag den 31. oktober fra 10-12.

Se salgsannoncen. 

Skovagergård er til salg