Hesteflokken på Ulvshale på Møn er blevet større

23-10-2020

De vilde heste trives og gør det så godt på Ulvshale, at der er kommer flere heste. De 4 heste på vestsiden af Ulvshalevej har fået selskab af 4 nye heste.

or 3 år siden ankom 10 exmoore ponyer fra Langeland til Ulvshale på Møn. Formålet var at de skulle bidrage med at pleje naturen og øge biodiversiteten. Det er gået rigtig godt. Både for naturen og for hestene. Sammen med kvæget er hestene med til at begrænse tilgroning og skabe mere dynamik til glæde for insekter og andre arter. Gennem sidste vinter har hestene klaret sig flot til helårsgræsning. 

Torsdag den 21. oktober ankom derfor 4 nye heste, der skal gå sammen med 4 andre heste på den vestlige side af Ulvshalevej. Det er to vallakker (kastrerede hingste) og 2 hopper. Efter en kort stund i en fangfold blev hestene sluppet fri på engene ved Ulvshalegård. Her faldt de hurtig til ro sammen med en flok kvæg. De nye heste har endnu ikke mødt de gamle heste i indhegningen. 

”Når den nye flok møder den gamle flok, bliver der nok et par minutter, hvor hestene toppes lidt, men de finder hurtigt et hierarki”, siger skovfoged Ida Olsen Marquardtsen. 

Helårsgræssende heste og køer er en del af et større naturgenopretningsprojekt på Ulvshale medfinansieret af 15. Juni Fonden. Hestene fra Langeland er vandt til naturplejearbejdet, hvor flokke af exmoore ponyer har levet ude hele året rundt på sydspidsen af øen. Der er hingste på arealerne, og derfor er der overskud af heste på Langeland, som kommer andre naturarealer i landet til gode.

 

Hestene vænnede sig hurtigt til de nye omgivelser, hvor der er masser af føde. Senere fandt de sammen med en flok kvæg.

Ida Olsen Marquardtsen

Skovfoged