Bekæmpelse af rynket rose ved Klitmøller

29-09-2020

Den rynkede roses fremfærd i området ved Klitmøller skal bekæmpes med nedgravning

Arkivbillede af rydning af rynket rose ved nedgravning

I de næste par uger vil der foregå en indsats mod den invasive art rynket roses fremfærd henholdvis nord og syd for Klitmøller . Metoden der anvendes denne gang er nedgravning, hvor man graver forekomster af rynket rose ned i ca. 80-100 cm dybde og dækker plantematerialet til med sand. Terrænet bibeholdes og arbejdet følges tæt i samarbejde mellem Naturstyrelsen Thy og entreprenøren.

Rynket rose er en invasiv art, der spreder sig hurtigt ved rodskud og spredning af frø. Arten overskygger naturligt hjemmehørende arter og naturtyper udkonkurreres med faldende biodiversitet til følge. Hvis der ikke gøres noget for at mindske forekomsterne af rynket rose, vil den på sigt ændre vores klitlandskaber markant, og flere sjældne arter, som strand-snerle og skotsk lostilk vil forsvinde.

Bekæmpelsen af rynket rose medfører, at der efterlades åbne sandflader. Den nye dynamiske kystnatur vil tilgodese bl.a. markfirben og flere arter af insekter med større leve- og jagtområder. På længere sigt vil sandfladerne gro til igen, og den nuværende behandling vil ikke være til at spore, bortset fra den reducerede forekomst af rynket rose i landskabet.

Kontakt

Cornelia Maj Christensen

Naturmedarbejder