Stanghede er under angreb.

14-09-2020

Går man i dag en tur på Stanghede nord for Hald Sø ved Viborg kan man opleve en af naturens små katastrofer.
Meget store dele af lyngtæppet står helt brunt i stedet for det lilla flor, som er det vi ellers forventer på denne årstid.

Store partier af lyngen er angrebet og er døde.

Det er den lille Lyngens Bladbille, der har sat sig for at æde lyngen på heden. Det lille insekt lever udelukkende af lyng.

Nede på jordbunden finder man de små biller, der har siddet i lyngen og spist både stængler og blade.

 

Lyngens bladbille er en naturlig del af hedens økosystem, og hører derfor til på heden.

Dens angreb er helt uforudsigelige, men hænger ofte sammen med klimaet det pågældende år.

Døde lyngplanter.

 

Den milde vinter og et lunt og fugtigt forår, har formentlig givet billerne gode vilkår. Og det ser vi resultatet af nu. 

Det gode er at det normalt kun er de helt gamle lyngplanter der dør, mens unge og mellemaldrende planter overlever.

For Naturstyrelsen betyder det til gengæld, at vi må ændre den prioritering vi har i vores naturpleje.

Derfor vil man de næste 6-8 måneder kunne opleve en øget naturplejeindsats på Stangehede.

Sådan vil vi gerne have lyngen til at se ud - med fine lilla blomster - heldigvis er der store områder på Stanghede som ikke er angrebet.

Læse naturguiden for området her.