Offentligt møde: Nyt skovlandskab på bakkerne ved Geding

15-09-2020

I foråret 2021 udvides Geding Skov på bakkerne omkring Geding Landsby. I den anledning blev der afholdt et offentligt møde, hvor Naturstyrelsen og Aarhus Kommune præsenterede projektforslaget for det nye skovlandskab, der udvides til 73,5 ha.

Referat fra mødet og præsentation af planerne

Læs referatet fra mødet

Se posters fra mødet

Se 3D model af projektet (skal åbnes i chrome)

Invitation

Naturstyrelsen og Aarhus kommune har i samarbejde med Aarhus Vand erhvervet nye arealer ved Tilst, Geding og Kasted. Den nye skov ved Geding giver mulighed for at lave et stort skov- og naturområde, der skaber sammenhæng mellem Geding Sø, Geding Skov og Kasted Mose og nye muligheder for naturen og friluftsliv.

Naturstyrelsen er nu klar til at præsentere et gennemarbejdet forslag til udformningen af det nye skovlandskab på 70 ha omkring Geding landsby. Forslaget bygger blandt andet på mange gode inputs fra et offentligt møde i november 2019.

Læs referatet fra det første offentlige møde HER

Nu vil vi gerne høre naboer og kommende brugeres bemærkninger til planerne, så vi kan tage dem med ombord i den afsluttende planlægning.

Mødet afholdes udendørs ved et af de storslåede udsigtspunkter i området for at overholde de gældende corona-retningslinjer.

Tag varmt tøj på, og kom og hør mere om planerne for det nye bynære skovlandskab. Forbered dig på at mødet afholdes stående.

Program

-         Velkomst ved Naturstyrelsen og Aarhus Kommune

-         Præsentation af de nye arealer til skovrejsning og deres landskabelige, naturmæssige og rekreative sammenhænge

-         Gennemgang af planerne for udformning af det nye skovlandskab

-         Spørgsmål, synspunkter, ønsker og forslag

-         Tak for i dag, og en beskrivelse af den fremadrettede proces

Tid og sted: Lørdag d. 3. oktober 2020 kl. 10:00 – 12:00, Tovhøjvej, ved udsigten lige nord for Geding Landsby. Der kan parkeres på stedet.

Tilmelding: Man bedes tilmelde sig til Laurits Meier Tolstrup; Obfuscated Email

Tilmelding sker efter først-til-mølle-princippet af hensyn til begrænsninger i størrelsen af offentlige forsamlinger.

Yderligere oplysninger: Projektleder Anders Busse Nielsen, tlf. 51 33 06 92 eller Obfuscated Email