Kampen mod de fremmede planter

01-09-2020

Naturstyrelsen Sønderjylland bekæmper rynket rose, der truer den Sønderjyske natur.

Årø Kalv med enkelte hybenroser.

Over hele landet breder indførte og undslupne plantearter sig. Det gælder blandt andet rynket rose, der er så aggressiv, at den fuldstændig kan skygge oprindelige danske planter ihjel. En sådan fremmed art, der truer den oprindelige natur, kaldes for en invasiv art.

Rynket rose er ellers en skøn plante. Den er nem at få til at gro, giver dejlig læ, har duftende blomster og dens hyben er tilmed gode til marmelade.
Desværre breder den sig voldsomt især i klitter, på strandoverdrev og strandenge. Smukke og vigtige vilde danske arter som klitroser, strand-mandstro og orkideer udrydder den på sin vej.
Et lille skud af en rynket rose kan på ti år blive til hundredevis af planter og for hvert år breder den sig med stigende hastighed som en skovbrand.

Derfor er det vigtigt, at få gjort noget ved den, så den ikke overtager større arealer. Naturstyrelsen prioriterer hvilke invasive arter, der bliver bekæmpet og hvor det sker. Der er ikke ressourcer til at udrydde dem alle på kort tid, så om det skal være f.eks. rynket rose eller japansk pileurt, der står først for, afgøres af hvilken natur eller hvilke rekreative interesser der trues.

Rynket rose bekæmpes med hybenfræser efter traktor

På øen Årø i Lillebælt øst for Haderslev ligger der en 3 kilometer lang smuk sandtange kaldet Årø Kalv. Den er naturbeskyttet og en del af et EU-beskyttet Natura 2000-område.
Da der for nogle år siden på den yderste del af kalven var mere end 1.000 bevoksninger af rynket rose, som havde udryddet større dele af de beskyttelseskrævende oprindelige planter, blev det besluttet, at starte bekæmpelsen.
Naturstyrelsen undersøgte de forskellige metoder lige fra græsning med geder og køer til nedgravning af roserne. Det endte med, at roserne blev behandlet med en såkaldt hybenfræser, der trækkes efter en traktor og pulveriserer roserne.
Efter to behandlinger er roserne nu næsten udryddet og den oprindelige vegetation genindvandret. På den inderste del af Årø Kalv, hvor der ikke går køer, er der dog endnu en del rynket rose på andre lodsejeres jord.

”Jeg har netop været en tur ude på Årø Kalv,” fortæller skovfoged Martin Reimers. ”Det er skønt at se, hvor hurtigt den fine strandnatur er kommet tilbage, efter roserne er bekæmpet. Nu kan man for eksempel glæde sig over den smukke plante strand-mandstro på de behandlede arealer. Vi har reddet et stykke fin natur”, slutter skovfogeden af.

En tur ud på Årø Kalv er en stor oplevelse i al slags vejr. Fra spidsen har man udsigt til både Jylland og Fyn samt flere mindre øer og ofte er der ikke andre mennesker på spidsen af kalven med den dejlige natur og fine strand. Blot skal man være opmærksom på, at der er adgangsforbud til Årø Kalv fra den 1. marts til den 15. juli hvert år for at beskytte ynglefugle mod forstyrrelser.