Forårsstemning

28-04-2021

Foråret er kommet til Langeland. I Vester Gulstav på Sydlangeland kan du lige nu opleve en skovbund dækket af anemoner, lærkespore og kodriver. En sand fryd for øjet. Skoven drives som traditionel stævningsskov, dvs. med flere års mellemrum stævnes hasselbuskene. Stævningen er med til at bevare en varieret skov med mange forskellige levesteder: lysninger med blomstrende urter til insekterne, overgangszoner mellem lukket skov og lysåbne arealer, og lukket skov med køligt og skyggefuldt skovmiljø. Omkring juni måned kan du genbesøge stævningsskoven. Her er skovbundens urter skiftet ud med orkideerne ægbladet fliglæbe, skov-gøgeurt og tyndakset gøgeurt. Husk orkideerne er fredede og må ikke indsamles.