Information til ryttere i Blåbjerg Plantage

09-04-2021

Anlægsprojektet Baltic Pipe vil påvirke adgangsmulighederne på ridestinettet i de næste 3 måneder.

Ryttere i klitterne
Ryttere i klitterne

I cirka tre måneder frem vil der være stor aktivitet i anlægsprojektet Baltic Pipe i Blåbjerg Plantage. Ridestierne kan stadig benyttes, men er nogle steder omlagt – følg skiltene!

I korte perioder kan stierne ved større gravearbejder være helt lukkede. Lukning af stierne vil være markeret med skilte, og arbejdet planlægges, så lukningen så vidt muligt varer maksimalt 48 timer. 

Følg anlægsarbejdet på Baltic Pipe Houstrup Nybro | Energinet. Her er det også muligt at abonnere på en nyhedsmail.

Spørgsmål kan også rettes til Obfuscated Email