Generalforsamling i Harrild Hedes Venner

22-04-2021

Der afholdes ordinær generalforsamling i Harrild Hedes Venner torsdag den 27. maj 2021 kl. 19.00 på Naturcenter Harrild Hede.

Dagsorden

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Godkendelse af årsregnskab.
  4. Indkomne forslag. Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 8. dage før generalforsamlingen. Forslag skal sendes på følgende mail: Obfuscated Email
  5. Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent.
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. På valg til bestyrelsen er Benny Pedersen, Jan Hedegaard og Ellen Hansen. Der skal desuden vælges 2 suppleanter.
  7. Valg af revisor og revisorsuppleant. På valg til revisor er Niels Peter Brøgger.
  8. Eventuelt.

Hvis det på grund af Corona-krisen ikke er muligt at gennemføre generalforsamlingen den 27. maj. vil medlemmerne af Harrild Hedes Venner blive underrettet via mail så hurtigt som muligt.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i Harrild Hedes Venner.