Ny skov skyder snart op ved Geding

22-04-2021

Geding skov er i gang med at vokse. Lige nu kan man opleve stor aktivitet i området af mennesker og maskiner, som er i fuld sving med anlægsarbejdet, der skal udvide skoven til 70 hektar varieret, men sammenhængende landskab af skov, mose og enge.

Fra mark til skov

De store maskiner er i fuld gang med at forvandle markerne omkring Geding til nye stiforbindelser og et nyt skovlandskab, som udgør anden etape i etableringen af Geding Skov.

Med det nye areal vokser Geding Skov sammen med Geding Sø mod syd og Geding Kasted-Mose mod øst. Det skaber nye sammenhænge for naturen, og de nye stier og skovveje der anlægges skaber stimæssige sammenhænge og muligheder for friluftslivet i det bynære landskab mellem Geding, Kasted og Tilst.

Ny projekthjemmeside

Skovrejsningen ved Geding har fået sin egen hjemmeside, hvor man kan læse meget mere om udvidelsen af Geding skov, høringssvar, nyheder og alt om hvad der løbende sker i området.

Se projekthjemmesiden her