Rødgran fældes for at give plads til sommerfugle i Hannenovskoven på Falster

16-04-2021

Hannenovskoven er netop udpeget som urørt skov og den første biodiversitetsindsats gennemføres nu.

Kort med skovningsområde
Rødgraner fældes i det rødskraverede område

Fra den 16. april til den 29. april 2021 fældes rødgraner i et mindre område i Hannenovskoven. 

Mere urørt skov i Danmark
Nu er der sat navn på, hvilke skove der i næste runde bliver lagt urørt. Der foreslås i alt udpeget knap 9.000 hektar ny urørt skov fordelt på 24 forskellige områder. Hannenovskoven er et af de disse områder.

Høringen slutter den 29. april, men allerede nu fjerner vi granbevoksningen, fordi det i sig selv vil påvirke biodiversiteten positivt. 

Læs mere om urørt skov i høring nu.

Rødgran fjernes primært for at skabe bedre levesteder for den sjældne rødlig perlemorssommerfugl, som er en truet art i Danmark. Larver fra rødlig perlemorssommerfugl har violen som som værtsplante. Hvis der skal komme flere violer skal der være mere lys, så skovbunden bliver mere frodig. Den lysåbning i skoven der skabes, når granerne fældes, vil have en gavnlig virkning på både flora og fauna, og er med til at øge biodiversiteten. 

Hvordan sikres at skovningen ikke går ud over dyrelivet?
I samarbejde med Dansk Ornitologisk Forening er arealet gennemgået for rovfuglereder i træerne. Ræve - og grævlingekomplekser er registreret på Pas På kort, som skoventreprenøren for udleveret før skovning.

Skovgæster er velkomne
Der vil være skilte sat op, så man bliver advaret om skovning. Alle er stadig velkommen i skoven.

Hvad bruges træet til?
Rødgran, der i øvrigt ikke er en hjemmehørende art, bliver oparbejdet til tømmer, som primært bliver bruge til husbyggeri.

Mette Skat Buhr

Skovfoged
Storstrøm