Tibberup Kildeplads renoveres

28-04-2021

Som et led i at fremtidssikre vandforsyningen til København og omegn, renoverer HOFOR Tibberup Kildeplads, og samtidig flyttes anlægget væk fra den beskyttede natur på Gisselfeldengen.

Kort over hvor der skal arbejdes og et forslag til en alternativ rute.

Renovering af Tibberup Kildeplads i Hareskoven

HOFOR renoverer Tibberup Kildeplads i Hareskoven i perioden maj 2021 – november 2022. Renoveringen sker efter tilladelse og i tæt dialog med Naturstyrelsen da arealet er statsskov.

I tilladelsen til projektet har der fra Naturstyrelsens side været fokus på, at det skal tages mest mulig hensyn til skovens mange brugere.

Tibberup Kildeplads er én blandt seks kildepladser, der leverer vand til Værket ved Søndersø. Indvindingsboringerne til Tibberup Kildeplads er placeret på Gisselfeldengen, som ligger i Hareskoven, Jonstrup vang. Der er indvundet vand fra Tibberup Kildeplads siden 1943.

Der indvindes årligt op til 2,4 mio. m3 grundvand fra Tibberup Kildeplads. Vandet renses på Værket ved Søndersø, som producerer drikkevand til over 135.000 hustande i København og omegn.

Læs mere om projektet her: https://www.hofor.dk/baeredygtige-byer/udviklingsprojekter/renovering-af-tibberup-kildeplads-i-hareskoven/