Invitation til borgermøde om Holeby Folkeskov den 1. september

18-08-2021

Naturstyrelsen ønsker at få input og ideer fra alle interesserede til indretning af den nye større folkeskov og inviterer derfor til åbent hus på parkeringspladsen ved spejderhytten, Vensløkkevej 4, 4960 Holeby onsdag den 1. september fra kl. 16.00 til 18.00.

Orkideer i skoven
Der er allerede skov på et af de arealer Naturstyrelsen har erhvervet. Her er også en skov af vilde orkideer.

Skovrejsningsaftalen mellem Naturstyrelsen og Lolland kommune i Holeby er siden sidste efterår blevet udvidet fra 5 til 25 hektar. Projektet er i fuld gang, men Naturstyrelsen vil meget gerne have input og ideer fra borgerne i lokalområdet, før den konkrete planlægning af arealernes udformning finder sted. 

"Målet for folkeskoven er dels at skabe god natur med masser af biodiversitet, men ligeså vigtigt er det at skabe rekreativ værdi for Holeby og omegn. Derfor glæder vi os til at fortælle om projektet, svare på spørgsmål og få input til hvad der vil give de lokale en god oplevelse i den nye skov. Vi byder på en kop varm saft og håber på stort fremmøde", udtaler forstfuldmægtig Helge Raakjær Frost fra Naturstyrelsen. 

Med hensyn til COVID-19 pandemien, holdes borgermødet under åben himmel og som et drop in arrangement, det vil sige, at man bare dukker op. Så kan sundhedsmyndighedernes retningslinjer ift. afstand og hygiejne overholdes. Skulle COVID-19 retningslinjerne ændre sig, så arrangementet må aflyses, vil der blive informeret her på hjemmesiden og Naturstyrelsen Storstrøms facebookside.

Læs mere om den nye skov ved Holeby

Maj 2021 - Nyhed om udvidelse af folkeskoven

 

Folkeskov Holeby kort