Invitation til skovvandring i den fremtidige urørte skov på Nordbornholm

17-08-2021

En stor del af de statsejede naturområder på Nordbornholm er blevet udlagt til urørt skov af hensyn til biodiversiteten. Afgrænsningen af området og retningslinjerne for driften har været i høring og er politisk vedtaget.

Nu starter Naturstyrelsen arbejdet med at lave en egentlig forvaltningsplan for området.

I den forbindelse inviteres alle interesserede til en skovvandring, hvor Naturstyrelsen præsenterer området, og hvor der vil være mulighed for at komme med spørgsmål og input til den kommende forvaltningsplan.

Tidspunkt: Mandag den 23. august kl. 16
Mødested er den offentlige P-plads ved Hammersholm, Langebjergvej 15, 3770 Allinge.
Skovvandringen varer ca. 2,5 time.
Turleder er projektleder og biolog Dorte Bugge Jensen.

Biodiversiteten er mangfoldigheden af planter og dyr. Særligt de sårbare og sjældne arter skal få gavn af ændringerne. Urørt skov skal forstås som forstligt urørt. Det vil sige, at områderne gerne må plejes til gavn for natur, fortidsminder og friluftsliv, men at der ikke må tages træ ud med henblik på salg. Skovene bliver fortsat tilgængelige for offentligheden, men man vil opleve en større variation, flere gamle træer, hultræer, døde træer, skovlysninger mv.

Læs mere om udlægningen af urørt skov på Naturstyrelsens arealer

Læs mere i faktaark om Hammersholm og Slotslyngen mv.

Kort over området, der udlægges som urørt skov.