NYT OVERDREV PÅ VEJ I ÆBELHOLT SKOV

23-08-2021

Første etape af nyt overdrev på godt 40 ha ved Brogårdsvej mellem Melløse og Harløse er nu sat i gang.

Udspredning af friskt hø
Det friske hø spredes ud med en møgspreder.

Der blev plantet skovbryn og træholme i vinterperioden og rugen på arealet blev høstet her i august. Arealet har været dyrket med tæppe i 8 år uden gødning, for at fjerne næring fra arealet og gøre det klar til en mere blomsterrig fremtid.

Efter rughøsten blev den vestligste del af området harvet og friskt hø fra Jægerspris skydeterræn, som rummer en særlig egnet og artsrig flora, blev spredt ud. Håbet er at frø fra høet vil spire og danne grundlag for et blomsterrigt overdrev med tiden. Overdrevet skal græsses, så det holder åbent. Der udlægges sten i forskellige størrelser for at give variation i mikroklima, så artsrigdommen kan blive endnu større.

Overdrevet bliver en del af Æbelholt Folkeskov, som er blevet tilplantet inden for de sidste par år. Folkeskoven bliver til via donationer via Growing Trees Network Foundation og ligger vest for Hillerød. De næste 5 - 8 år vil skovplantninger være hegnet, så vildtet kan ikke bide de små træerne ned. Når træerne når en vis højde, vil hegnene bliver fjernet, så man kan få mere frit. I løbet af efteråret anlægges stier, så det bliver nemmere at gå rundt i området og nyde de mange arter og den lille frugtlund, der også er anlagt.

Samarbejdspartnere i Æbelholt Folkeskov:
Growing Trees Network Foundation; HOFOR; Hovedstadsområdets Forsyningsselskab, Hillerød Kommune og Naturstyrelsen Nordsjælland

 
Blåhat

Blåhat med Pimpernelle køllesværmer fra Jægerspris Skydeterræn.
H
ører til det tørre overdrev.

Gøgeurter

Plettet gøgeurt fra Jægerspris Skydeterræn. Hører til områdets fugtige del.