Borgermøde om urørt skov

09-08-2021

Flere af de sønderjyske skove skal fremover være urørte. Skovrider Inge Gillesberg vil sammen med flere medarbejdere fortælle om rammerne for udlægningen til urørt skov. Der vil være mulighed for at komme med idéer og input samt drøfte de tiltag, som forventes at blive iværksat i de kommende urørte skove.

Dødt ved i urørt skov

Der er planlagt følgende borgermøder som består af en 2-3 km rundtur i skoven. Alle dage kl. 19.00 – 21.00.  

  • Søgård skov, tirsdag den 10. august 2021. Mødestedet er den østlige p-plads ved Lundtoftvej. 
  • Kelstrup Fredskov og Hønsnap skov, mandag den 16. august 2021. Mødestedet er p-pladsen i Hønsnap Skov ved Fjordvejen. 
  • Pamhule skov, tirsdag den 17. august 2021. Mødestedet er den østlige p-plads på Pamhulevej.
  • Gråsten dyrehave og Rinkenæs skov, mandag den 23. august 2021. Mødestedet er ved maskinhuset, Felstedvej 13, 6300 Gråsten. 
  • Rise, Søst og Langbjerg skov, tirsdag den 24. august 2021. Mødestedet er p-pladsen på Nymøllevej 165, 6200 Aabenraa.