Kampen mod japansk pileurt - med hjælp fra frivillige kan kampen vindes

16-08-2021

Naturstyrelsen Sønderjylland bekæmper mange forskellige invasive arter på de statslige arealer. I denne nyhed sætter vi fokus på japansk pileurt.

Foto taget af Henning Hansen ved Skodsbøl Skov. Fotoet viser størrelsen og spredningen af japansk pileurt inden nedskæring.

Et typisk karaktertræk for invasive arter, er deres evne til at spredes. Det er derfor vigtigt, at kampen mod en specifik art i et bestemt område, startes hurtigst muligt og når bekæmpelsen først er sat i gang, skal den forsættes til den invasive art er forsvundet.

Japansk Pileurt er rigtig besværlig at komme af med, når først planten er etableret. Den kan overleve hvis der blot efterlades et lille stykke plantevæv i jorden. Naturstyrelsen Sønderjylland bekæmper på nuværende tidspunkt japansk pileurt på to forskellige måder, for at undersøge hvilken af de to metoder der er mest effektiv.

Den ene metode japansk pileurt bliver bekæmpet på, er med Henning Hansens metode. Henning Hansen er en trofast bekæmper af japansk pileurt på Naturstyrelsens Sønderjyllands arealer. Henning har mange års erfaring i kampen mod Japansk Pileurt og har opskriften på en sikker sejrer. ”Den nemmeste metode til at bekæmpe japansk pileurt er ved slåning” fortæller Henning Hansen. ”De første tre år bør planten kun skæres ned 1. juni, 15. juli og 15. september. Så bruger planten mere energi end den producerer, idet den vil vokse op til fuld højde hver gang. Fjerde år skal planten skæres ned 1. juni og hver måned indtil oktober. Femte år, nedskæring hver tredje uge. Først det sjette år, slås planten hver anden uge og med lidt held er planten bekæmpet på 6 år, der kan dog dukke enkelte overlevere op de næste to år.”

Henning Hansen bruger denne metode på de bestanden af japansk pileurt på Naturstyrelsens Sønderjyllands arealer som han bekæmper. De bestande af japansk pileurt som Naturstyrelsen Sønderjylland selv bekæmper, behandles ligeledes med Hennings metode.

Naturstyrelsen Sønderjylland får hjælp fra entreprenør til bekæmpelse af nogle bestande, hvor den anden metode anvendes. De bestande entreprenørerne bekæmper, behandles ved, at japansk pileurt skæres ned, hvorefter der udlægges plastik. Plastikken har den funktion at skabe et mørk miljø for planten, således den ikke burde kunne spire på ny. Udfordringen med denne behandling er dog, at japansk pileurt er meget levedygtig og kan selv lave huller i plastikken, hvis plastikken ikke er tyk nok eller ikke ligger tæt nok på jorden. Hvis der skulle være et rådyr eller andet som går over det udlagte plastik og dermed laver huller i plastikken, spire japansk pileurt hurtigt op af hullerne. Entreprenørerne tilser derfor jævnligt det udlagte plastik hen over vokseperioden, fjerner de nye skud og lapper hullerne i plastikken.

Når Henning Hansen opdager en bestand af japansk pileurt, orienterer han Naturstyrelsen Sønderjylland om placeringen. Hvis du opdager en bestand af japansk pileurt eller andre invasive arter på Naturstyrelsen Sønderjyllands arealer, er du velkommen til at kontakte os på e-mail Obfuscated Email eller på telefon 72 54 35 00 med oplysninger om hvilken art og hvor bestanden er placeret.

Her kan du læse mere om invasive arter: https://mst.dk/natur-vand/natur/invasive-arter/