Nu starter maskinerne, der skal udvide Rugballegård Skov

30-08-2021

1. september begynder arbejdet med at omdanne landbrugsjorden omkring Rugballegård til skov. Knapt 200.000 træer skal sikre drikkevandet i undergrunden, fremme biodiversiteten og lokke borgerne i Horsens og omegn ud i naturen.

Mødet mellem Åbjergskovens markante skovbryn og markerne hvor Rugballegård Skov udvides. Foto: Lars Reese.

Nu er marken mejet og høet høstet på markerne omkring Rugballegård ved Horsens. Det betyder, at de 60 hektar marker mellem Åbjergskoven og Hattingvej er klar til de store entreprenørmaskiner, der skal anlægge små bække, søer, stier og veje i den nye del af Rugballegård Skov.

Fra 1. september kan man opleve de store maskiner flytte jord og bygge de nye skovstier. Den 14. september kl. 18.00 til 20.00 inviteres alle til en rundvisning i området, hvor vi fortæller om projektet og naturen i området. I sidste halvdel af november begynder vi at plante, og de sidste træer forventes at komme i jorden i løbet af foråret 2022.

Læs mere om projektet på Rugballegård Skovs nye hjemmeside 

Oplevelser fra første år

Så snart veje og stier er anlagt, er den nye del af skoven klar til at tage imod besøgende. Selvom det tager mange år, inden man kan opleve at gå under træernes kronetag, forbi en hyggelig skovlysning, langs et blomstrende skovbryn og ud på de åbne strøg omkranset af skov, vil der være mange oplevelser i den nye skov lige fra dag ét.  

- I planlægningen af Rugballegård Skov har fokus været på at skabe naturværdier og naturoplevelser i alle faser af skovens udvikling. Allerede fra det første år vil nye bække og søer sammen med store blomstrende engarealer tiltrække f.eks. rådyr, fugle, sommerfugle og andre insekter. I skumringstimerne vil der desuden være god mulighed for at opleve de mange forskellige arter af flagermus, der findes i området, siger projektleder Anders Busse Nielsen fra Naturstyrelsen.

Rent drikkevand

Udvidelsen af Rugballegård Skov er en del af en politisk målsætning om at etablere hele 470 hektar ny skov i Horsens Kommune frem mod 2030. Skoven ved Rugballegård er vigtig i forhold til at sikre det grundvandsmagasin, hvorfra en stor del af Horsens 60.000 indbyggere i dag får deres drikkevand.

- Der bruges ingen gødning, sprøjtegifte eller anden kemi i den nye skov, hvilket betyder, at grundvandet bliver beskyttet. Derudover fjernes de mange markdræn, der hidtil har ledt store dele af nedbøren direkte til Bygholm Sø. Fremover vil mere regnvand sive ned i jorden og blive til drikkevand, vi kan pumpe op om 30 til 50 år, siger Andreas Boesen, der er næstformand i bestyrelsen for Samn Forsyning.

En grøn investering i fremtiden

Skovrejsningen ved Rugballegård er også vigtig for Horsens Kommunes arbejde med at fremme biodiversiteten og en bæredygtig udvikling i bred forstand.

- En skovrejsning som denne, bidrager til intet mindre end 11 af FNs 17 Verdensmål. Derudover er det et godt skridt på vejen til en stærkere og mere mangfoldig natur, siger Horsens Kommunes borgmester Peter Sørensen, som ser det som en yderligere gevinst, at skoven er så tæt på byen, at mange borgere får nem adgang til den.

Horsens Kommune og Samn Forsyning har hver især bidraget med 25 % af udgifterne til at erhverve jorden til Rugballegård Skov. Den resterende del er finansieret af Naturstyrelsen, der som ejer af skoven også står for selve skovrejsningen og den fremadrettede udvikling og forvaltning. Samarbejdet omkring Rugballegård Skov er en investering i fremtiden og en grøn gevinst for lokalområdet såvel som for hele Danmark.

- Naturstyrelsens opgave er grundlæggende at skabe de bedst mulige rammer for Danmarks natur og danskernes friluftsliv. Rugballegård Skov er et godt eksempel på de mange synergieffekter som kan opnås ved at samarbejde om bynær skovrejsning. Ud over at beskytte grundvandet, som er det primære formål, så får vi en rigere natur, nye spændende friluftsmuligheder og binding af CO2 siger skovrider Søren Hald fra Naturstyrelsen.

Fakta:

I 2013 indgik Horsens Kommune, Samn Forsyning (et serviceselskab ejet af Horsens Vand A/S og Odder Spildevand A/S) og Naturstyrelsen et økonomisk samarbejde om etablering af Rugballegård Skov. De første dele blev etableret i 2014 og 2015. Med den forestående udvidelse vokser Rugballegård Skov til mere end 160 hektar og fordobler dermed størrelsen på det samlede naturområde omkring Bygholm Sø.


 Yderlige oplysninger fås ved henvendelse til:

Projektleder ved Naturstyrelsen, Anders Busse Nielsen, på telefon 51 33 06 92

Bestyrelsesformand for Horsens Vand A/S og næstformand for Samn Forsyning ApS, Andreas Boesen, på telefon 50 98 59 92

Horsens Kommunes borgmester, Peter Sørensen, på telefon 40 62 68 83

Skovrider ved Naturstyrelsen, Søren Hald, på telefon 22 88 99 90