OBS ny dato - Naturvandring - Hannenov-Ovstrup skov på Falster bliver mere vild

22-12-2021

Naturstyrelsen inviterer til offentlig tur i Hannenovskoven den 1. februar 2022 kl. 15. Her kan man høre om hvad det betyder at skoven bliver lagt urørt. Mødested: Egehus, Hannenovvej 22, 4800 Nykøbing F.
(Naturvandringen er flyttet fra den 12. januar 2022)

Kejserkåbe
Sommerfuglen kejserkåbe. Det er bl.a. den Naturstyrelsen nu tilgodeser med skoven som urørt.

Mange af Danmarks statsskove bliver over de kommende år udlagt til urørt skov for at fremme biodiversiteten. I Østdanmark drejer det sig om al statslig skov, som er etableret før 1980. 

Biodiversiteten er mangfoldigheden af planter og dyr. Særligt de sårbare og sjældne arter skal der gøres noget for med de urørte skove, som gerne må ”røres”, bare det er til gavn for dyr og planter. Naturen må plejes, men der må ikke tages træ ud med henblik på salg.

Skovene bliver fremover fortsat tilgængelige for offentligheden og stier bevares. Men oplevelsen vil blive en anden. Der bliver større variation, flere gamle træer, hultræer, døde træer, skovlysninger mv. Der vil også komme dyr i dele af skoven. I Hannenov-Ovstrup Skov planlægges både større permanente indhegninger om skov og eng ved Tingsted Å - og små midlertidige hegn med dyr, der skal holde skoven lysåben. Der vil være adgang til indhegningerne gennem låger. 

Urørt skov skal fremme biodiversiteten, men skal også rumme os mennesker. Naturstyrelsen inviterer derfor til skovvandring hvor man kan høre om arbejdet med at gå fra en produktionsskov til en mere vild skov. På turen er der plads til drøftelser af, hvordan Hannenov-Ovstrup Skov som urørt skov kan give plads til alle hensyn. Alle kan komme med sin menig. 

Mødested: Egehus, Hannenovvej 22, 4800 Nykøbing F kl. 15. Varighed ca. 2 timer.

Turen foregår udendørs så varmt tøj og støvler anbefales.

 

 

Else Lerstrup Pedersen

Biolog
Storstrøm

Torben Hviid

Biolog
Storstrøm