De frivillige hundefolk er en uvurderlig hjælp

08-12-2021

Schweiss- og jagthunde rykker ud hele året til eftersøgninger på trafikskadet vildt og som hjælpere på jagter

Schweisshundefører i aktion med sin hund..
Schweisshundefører i aktion med sin hund.

Tilbage i 1974 blev der oprettet et register over schweisshundeførere. Hundeførere der primært stod til rådighed for landets mange jægere. En schweisshundeførere kunne kaldes ud til eftersøgninger af anskudt vildt på jægerens jagtterræn. Senere gennemføres en formalisering, således at schweisshundeførere blev legitimerede og fik juridisk hjemmel til at krydse ejendomsskel, uden forudgående tilladelse, i forbindelse med eftersøge og aflive nødstedt vildt. Det blev muligt for hundeføreren at bære og anvende våben i forbindelse med aflivningen. I dag må hundefører, som er optaget i Schweiss-registret, opspore og aflive nødstedt vildt uden forudgående tilladelse.

Er uheldet ude, rykker schweisshundene ud

For NST Sønderjyllands vedkommende, har muligheden for at trække på de frivillige schweisshundeførere været en stor og uvurderlig hjælp. Dels de efterhånden hyppige eftersøgninger der foretages ved trafikskadet vildt, hvor en kombination af stigende bestande af hjortevildt, særligt då- og kronvildt, samt en øget trafikintensitet på vejstrækninger, der føre gennem vores skovområder, har givet de frivillige schweisshundeførere mange opgaver. I forbindelse med NST Sønderjyllands jagtafholdelse på primært hjortevildt, trækkes også på de frivillige schweisshundeførere. På enhedens jagter er der altid mindst én schweisshundefører med, såfremt uheldet skulle ske med en mulig anskydning.

Med driverne på jagt

Foruden det store arbejde de frivillige schweisshundeførere udfører, har NST Sønderjylland også fornøjelsen af, at trække på en gruppe af frivillige jægere med deres skønne jagthunde. I daglig tale kaldes gruppen ”driverne”. Gruppen er en uvurderlig hjælp, ved de forskellige jagtarrangementer der afvikles på enheden igennem jagtsæsonen. På NST Sønderjylland afholdes der bl.a. jagter for ”nye jægere”, riffeljagter (betalingsjagter) hvor riffeljæger har mulighed for at købe en plads på en riffeljagt, samt invitations- og reguleringsjagter. På alle disse forskellige jagter spiller de frivillige hundeførere en meget væsentlig rolle i jagternes afvikling. Derfor en stor tak til de mange hundeførere, der gang på gang er villige til at stille op og yde en ulønnet og frivillig indsats ved enhedens forskellige jagter.